• Wethouder Geerdes plaatst plantjes

    Rina Knopper

Drijvende eilandjes

HOUTEN Gemeente Houten plaatst in samenwerking met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 'drijvende, groene eilandjes' als proef voor verbetering van de kwaliteit van het stedelijk water. Wethouder Geerdes trok afgelopen donderdagmiddag de stoute schoenen aan en plaatste een bak met plantjes in het water van de gracht langs Het Rond.

Rina Knopper

PROEF De proef start met in totaal 60 m2 aan groen in de watergang bij het Rond, bij de Imkersplas en bij de Rietplas. Omdat, vooral bij het Rond, sprake is van 'stuwing' van beide kanten ontstaat er een afwijking in de nutriëntconcentratie (voedingsstoffen). Hier is weinig groen, veel vuil en exoten (nieuwe soorten waterplanten) tieren welig. Zij overwoekeren de watergangen. Door het plaatsen van passende beplanting en natuurlijk verwijdering van de exoten, verbetert het evenwicht en de kwaliteit van het water. De eilandjes drijven in bakken op het water met loshangende wortels voor optimale opname. Deze onderkant van het eiland is zodoende ook een schuilplaats voor ander organisme zoals vissen en andere amfibieën met een grotere dierendiversiteit als gevolg. De bakken zijn gevuld met Lisdodde, Dotterbloemen en Kattenstaarten en eenmaal in bloei is dit een prachtig gezicht langs het Rond. Langs de kant van de gracht op het Rond zijn tegelijkertijd bakken geplaatst die een natuurvriendelijke oever nabootsten. Wethouder Geerdes trok een waterbroek aan om vervolgens onder het toeziend oog van Els Otterman van het waterschap de laatste bak op de 'oever' te plaatsen.

ELS OTTERMAN Tijdens de 'te water lating' van de plantjes vertelt Els Otterman, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden: ,, Dit project maakt deel uit van onze stimuleringsregeling waarbij wij voor 50% bijdragen in de kosten van dit project. Als na 3 jaar blijkt dat dit project succesvol is zou dit wel eens een stepping stone kunnen zijn naar uitbreiding en zullen er in Houten veel meer natuurvriendelijke oevers ontstaan.

REGELING BLAUWE BEWONERS INITIATIEVEN Els Otterman benadrukt het project. ,,De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!
Op www.hdsr.nl/blauwinitiatief kunt u informatie vinden over hoe u een bijdrage voor uw initiatief kunt aanvragen.