• Henk Smith bij Cultuurcentrum Schoneveld

    John van Amerongen

Draagvlak voor Schoneveld?

HOUTEN Van Houten & co heeft een enquête uitgezet om het draagvlak voor behoud van Cultuurcentrum Schoneveld te peilen. Verder heeft Henk Smits een plan gelanceerd voor zonnecellen op het gebouw wanneer het dak en de wanden gerepareerd gaan worden.

John van Amerongen

Henk Smits is erg druk met het uitwerken van de enquêteresultaten. Hij kwam met het idee om het gebouw te verduurzamen door zonnecellen op het gebouw te plaatsen. Hij denkt aan zonnecellen in de vorm van leistenen. Deze zijn heel licht en bovendien zou het uiterlijk van het gebouw dan niet al te zeer veranderen. "Dat ziet er uit als een leien dak." In eerste instantie is het idee van het plaatsen van zonnecellen afgewezen. De argumentatie was dat het te zwaar zou zijn voor de constructie. Henk Smits heeft gevraagd deze berekeningen in te zien. Het plan voor reparatie voorziet in het bouwen van een constructie om het pand heen.

Van Houten & co wil graag aan de gemeente laten zien dat het pand goed gebruikt wordt en meer dan een gebouw is, dat het gebouw belangrijk is voor de samenleving in Houten. De welzijnsorganisatie wil graag dat de gemeente er voor kiest om reparaties aan het gebouw uit te laten voeren nu er problemen met het dak en de wanden zijn. Volgens Henk Smits reageert de overgrote meerderheid van de mensen die de enquête invulden positief over het gebouw. Zij willen het gebouw dus behouden. Henk: "Conclusie Houten houdt van Schoneveld." Willy Lageveen, de directeur van Van Houten & co vindt alle positieve reacties over het gebouw hartverwarmend. Mensen kunnen de enquête nog tot 1 december invullen. De enquête is te vinden op de website van Van Houten & co; www.vanhoutenenco.nl onder schoneveld. Het is de bedoeling om 5 december een eindrapportage van de enquête gereed te hebben. Deze zal worden aangeboden aan wethouder Jocko Rensen.

MOGELIJKHEDEN Het college van burgemeester en wethouders zal voor de jaarwisseling besluiten of het pand gerepareerd wordt. De geschatte kosten voor reparatie als oplossing van de problemen bedragen 1,5 miljoen. Dat is zoveel geld dat de gemeente zich ook is gaan beraden op andere mogelijkheden. Gebruikers van het gebouw zouden mogelijk naar andere locaties verhuisd kunnen worden en zou Schoneveld plaats kunnen maken voor woningbouw. De gemeente is immers ook bezig met het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie. In zo'n visie zou het een mooie inbreidingslocatie kunnen zijn. Verantwoordelijk wethouder Rensen vindt dat de gemeente een zorgvuldige afweging moet maken.

ZONNECELLEN In eerste instantie is het idee van het plaatsen van zonnecellen afgewezen. De argumentatie was dat het te zwaar zou zijn voor de constructie. Henk Smits heeft gevraagd deze berekeningen in te zien. Hij heeft zelf een bouwkundige achtergrond in de energiewereld. Hij is op het idee gekomen om leisteenachtige zonnepanelen te gebruiken die heel licht zijn. "Dat ziet er uit als een leien dak." Het plan voor de reparatie van Schoneveld voorziet in het bouwen van een constructie om het pand heen.