• Nieuwe burgemeester van Houten, Gilbert Isabella

    Nb

Dit is uw nieuwe burgemeester...

HOUTEN Afgelopen donderdagavond was de spanning te snijden in de wachtruimte van het gemeentehuis. Tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering kregen de raadsleden de gelegenheid om hun nieuwe burgemeester te kiezen. Alhoewel deze zitting besloten was en de temperatuur steeg, kwam er even na half negen toch het bericht dat er een besluit genomen was: Houten heeft vanaf 1 juli aanstaande een nieuwe burgemeester! Van de 18 kandidaten is Gilbert Isabella tot nieuwe burgemeester gekozen. In een eerste reactie zegt Isabella ontzettend blij verrast te zijn en vindt hij het een eer om de nieuwe burgemeester van Houten te mogen zijn.

Rina Knopper

VOORDRACHT Eef Stiekema, voorzitter dan de vertrouwenscommissie, zei in zijn speech dat Isabella een burgemeester is waar de inwoners van de gemeente erg blij mee mogen zijn. Verder sprak hij lovende woorden over het selectieproces en gaf aan dat alle kandidaten hebben aangegeven dat zij de hele gang van zaken als zeer prettig hebben ervaren en zo een positieve ervaring rijker zijn.

Tijdens het gesprek met Isabella geeft hij aan dat hij het zéér op prijs stelt dat er een delegatie vanuit de gemeenteraad direct na de verkiezing op donderdagavond op pad is gegaan om hem te feliciteren.

De op Curaçao geboren Gilbert Isabella is 58 jaar en lid van de PvdA. Toen hij drie jaar oud was verhuisde het gezin naar Nederland. Nadat hij vijf jaar in de gemeenteraad van Utrecht heeft gezeten, werd hij daar wethouder Ruimtelijke Ordening. In deze tijd heeft hij samengewerkt met Houtense collegeleden. Vervolgens werd hij benoemd tot rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland heeft allerlei taken. Zo is hij 'de oren en ogen' voor de verschillende ministers in Nederland en houdt hij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de hoogte. En treedt op als het eilandsbestuur zijn werk niet goed doet. Al met al moet de Rijksvertegenwoordiger goed bestuur helpen te bevorderen. Een ervaring die het burgemeesterschap ten goede komt.

MANTELZORG Momenteel woont Isabella nog met zijn partner Eric in Utrecht. Hij wil snel in Houten komen wonen, ook al is hem aangeraden daar ook gewoon de tijd voor te nemen. Hij bouwt graag een band op met zijn omgeving, zegt hij. Momenteel is hij ook mantelzorger voor zijn moeder en zijn voormalige buurvrouw. Op de vraag of dit nu stopt, antwoordt hij negatief: ,,Hier moet tijd voor vrij gemaakt worden." Hij haalt dan ook sociale betrokkenheid aan als speerpunt van zijn toekomstige functie. ,,Het was goed om te ontdekken dat er in Houten zoveel vrijwilligers zijn en er veel bewoners actief zijn in het verenigingsleven."

BEKEND TERREIN ,,Houten is bekend terrein voor mij", zegt hij: ..Mijn broer en een aantal vrienden en bekenden wonen in Houten. Omdat Houten bekend is als fietsstad heb ik al diverse malen een fietstocht door Houten gemaakt. Tijdens deze tochten werd ik aangenaam verrast door het onderhoud, het groen en de rust. Ik ben gesteld op de natuur en heb interesse in wat groeit en leeft in onze omgeving. Ik zag de kersenbomen, de schoonheid van de kleine kernen, was op de Lekdijk en bij Fort Honswijk

NIEUWBOUW ,,Verder denk ik dat ik met mijn ervaring als wethouder in Utrecht een bijdrage kan leveren bij de ontwikkelplannen van de geplande woningen." Op de vraag of hij net als de voorgaande burgemeester toezicht houdt op de hoogte van de te bouwen projecten geeft hij aan dat het normaal is dat de besluitvorming en de regels rondom het bouwen in acht worden genomen. Zijn komst verandert hier niets aan.

INLEZEN ,,Ik heb mij al in diverse dossiers ingelezen, maar dossiers zoals de energietransitie, het windmolenpark, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, met de jeugdzorg verdienen mijn extra aandacht. Ik kijk uit naar de kennismaking met de gehele raad, het College, de maatschappelijke, culturele en kerkelijke organisaties, en sportverenigingen. Kortom: alle inwoners van Houten."

DIT IS WIE IK BEN Op de vraag of hij net als in Utrecht op zal komen voor de LHBT gemeenschap zegt hij: ,,Daar waar nodig zal ik opkomen voor alle bewoners, hierbij speelt geaardheid of afkomst geen rol. Je bent nu eenmaal wie je bent."

"Ik kijk uit naar eerste ontmoetingen met Houtenaren en zie hun uitnodigingen graag tegemoet."