• Landhuis Wickenburgh duidelijk in twee kleurstellingen eind oktober.

    Joost de Wilde

Discussie kleuren Wickenburgh: ongewenst dat landhuis visueel twee kleuren heeft

HOUTEN De gemeentelijke monumentencommissie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Houten willen graag allemaal één kleur verf of dezelfde kleuren verf op de kozijnen en boeiboorden van rijksmonument Wickenburgh in 't Goy. Het deel van het landhuis dat wordt bewoond door Otto Wttewaall, op de foto rechts, heeft sinds het is gerestaureerd en deels herbouwd in 2011-2012, een gele kleur op de boeiboorden en de kozijnen. Otto: "Hierdoor heeft het pand weer de vorm zoals het er tussen circa 1860 en 1951 heeft uitgezien en ook de kleuren die het in die periode had" Het deel van zijn broer Pim Wttewaall, op de foto links, bewoner van het andere deel van Wickenburgh, heeft groen op de boeiboorden en kozijnen.

John van Amerongen

Over de recente aanvraag omgevingsvergunning om onder andere de kleurcombinatie geel en groen te vergunnen, waren de gemeentelijke monumentencommissie en de RCE niet positief. Zij zien graag dat het pand geheel één kleurstelling heeft. De gemeente wil afwijken van deze adviezen, omdat ze met zowel de gele als de groene kleur geen probleem heeft. De gemeente vindt het  zwaarwegend dat het toekennen van een horecabestemming, die ook in de omgevingsvergunning aangevraagd werd, de aanvrager helpt zijn landgoed een goede economische basis te geven. Hiervoor wil de gemeente afwijken van het bestemmingsplan. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, tot 3 november 2016, zijn zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente neemt begin 2017 een besluit op de omgevingsvergunningaanvraag en de ingediende zienswijzen.

De RCE heeft geen bezwaar tegen de kleurstelling geel en groen. Ze meent dat met kleurenonderzoek voldoende is aangetoond dat die kleuren er ooit op zaten. Het had echter met een vergunning moeten worden aangebracht. Otto geeft aan tijdens zijn restauratie steeds meer ontdekt te hebben over de kleuren die er in eerder genoemde periode op zaten. De Rijksdienst adviseert wel eenheid in kleurstelling voor het hele pand. De monumentencommissie vindt het ongewenst dat het rijksmonument visueel uit twee kleuren bestaat. De gemeente wil eigenlijk ook het liefst dat het pand in één kleurstelling is uitgevoerd. De gemeente heeft onder andere met als overweging 'familiair overleg over de ontstane situatie' en kapitaalvernietiging de afgelopen jaren niet gehandhaafd. De broers zijn het niet eens over de kleurstelling. 

Volgens Otto is in een eerdere aanvraag door de architect verzuimd de goede kleuren aan te vragen. "Geheel mijn fout" In de originele aanvraag uit 2011 zijn deze kleuren geel en groen wel terug te vinden. Otto heeft laten weten, dat dit hem niet bekend is. Iemand heeft er met rode pen doorheen gekrast. Duidelijk is dat die kleuren niet zijn vergund in de vergunning die toen is afgegeven.GROOT ONDERHOUD Pim Wttewaall is inmiddels begonnen aan groot onderhoud aan Wickenburgh-oost. Hij wil de kleur groen zoals zijn vader die er op schilderde, voordat er zoveel regels kwamen, op de boeiboorden en kozijnen. Pim: "Er is met mijn broer geen enkel overleg geweest over de kleur. Zelf kies ik voor de kleuren , die er al opzaten, ze zijn rustiger en de witte spijltjes van de ramen steken mooi af tegen de donkere raampartij. Kijk je momenteel naar de ramen van Otto ,dan zie je een geel kozijn met daarbinnen een groot donker vlak. Vanaf een afstand gezien niet mooi. Daarom houd ik mij aan de kleuren die er al opzaten." Pim schilderde dezelfde kleur er op als die er al op zat. Dat is niet vergunningsplichtig. Pim heeft in het verleden al bezwaar gemaakt tegen de kleurstelling van Otto. Hij zegt dat er nooit overleg geweest is over de kleuren, niet met zijn broer en ook niet met de gemeente. De gemeente heeft in oktober 2014 een handhavingsbrief gestuurd aan Otto Wttewaall en constateerde daarin onder andere als overtreding dat het landhuis in een andere kleurstelling is uitgevoerd dan was vergund. De gemeente verzocht toen een omgevingsvergunning aan te vragen om genoemde zaken in te kunnen passen.