• Saskia Kluit

    Directeur Fietsersbond komt Fietsvisie in Houten toelichten

Directeur Saskia Kluit presenteert Fietsvisie op ALV Fietsersbond Houten

HOUTEN 'Alle fietsers hebben een gezamenlijk belang: Fietsen maakt gelukkig en dat moet zo blijven! De fiets is niet meer uitsluitend doel, maar ook middel om ons land leefbaar en gezond te houden', aldus de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond. Directeur Saskia Kluyt geeft een presentatie over de Fietsvisie op de algemene ledenvergadering van de Fietsersbond Houten, woensdagavond 16 januari, Velodroom aan de Kruisboog.

Volgens de Fietsvisie 2040 moet voor de toekomst het zogenaamde STAP-principe leidend zijn. Dat wil zeggen dat we de voorkeur geven aan stappen (lopen), daarna komt trappen (fietsen) gevolgd door openbaar vervoer en dan pas de personenauto. Op dit STAP-principe moet in 2040 het mobiliteitsbeleid gebaseerd zijn op lokaal- en rijksniveau. Het is boeiend te onderzoeken of zo'n beleid ook grote veranderingen voor Houten te weeg brengt. Fietsen maakt trouwens ook deel uit van Klimaatakkoord.

FAMILIE Langzamerhand zie we niet alleen de vertrouwde (elektrische) fiets op straat, maar een hele FietsFamilie van bakfietsen, cargobikes, drie-wielers, speed pedelecs, , ligfietsen en aangepaste fietsen voor ouderen en mensen met een handicap. Al deze voertuigen zijn welkom bij de Fietsersbond. De bonte stoet beheerst het straatbeeld en zal de dominante positie van de individuele personenauto weten over te nemen.

GELUK Alle fietsers hebben een gezamenlijk belang: Fietsen maakt gelukkig en dat moet zo blijven! De Fietsersbond moet zich inzetten om het fietsgeluk voor alle fietsers mogelijk te maken, overal en voor iedereen. Fietsgeluk betekent dat mensen zich prettig voelen op hun fiets omdat ze snel, veilig, stressvrij en comfortabel kunnen fietsen. Elk kind heeft recht op een fiets en recht op leren fietsen in een veilige omgeving. Het fietsnetwerk is zo aantrekkelijk dat iedereen er dag en nacht gebruik van durft te maken. Binnen de Fietsersbond kunnen fietsers die ervaringen uitwisselen, elkaar ontmoeten, elkaar helpen en voor elkaar opkomen. De Fietsersbond is er voor iedereen die zich voortbeweegt op een lid van de FietsFamilie: naar het werk, naar school of gewoon voor het plezier.

DOE MEE Saskia Kluit gaat graag met de Houtenaren in gesprek over de Fietsvisie 2040. Op de ledenvergadering zijn belangstellenden welkom. De bijeenkomst wordt gehouden woensdag 16 januari in het Velodroom (WTC), Kruisboog 14. De Inleiding van Saskia Kluit begint omstreeks 20.45 uur.

Voor informatie: JanPeter Westein, Fietsersbond Houten mobiel 0648 252045