• In 2011 opende de Jumbo haar deuren in De Dikke Boom. Daarmee nam de verkeersdrukte op de Odijkseweg extra toe.

    Sven Verbeek

Dikke Boom moet verhuizen voor veilige Odijkseweg

HOUTEN De Odijkseweg richting winkelcentrum De Dikke Boom is te smal en te druk. De auto's van het winkelend publiek en het bevoorradingsvrachtvervoer gaan niet samen met het concept 'fietsstraat'. Inmiddels zijn bewoners, ondernemers en gemeente eruit: de onveilige situaties en de overlast verdwijnen alleen als de winkels verkassen.

 

Een stevig bemiddelingsproces was nodig. Het probleem sleept al jaren. De gemeente zit klem tussen de belangen van de omwonenden en van de winkeliers. Tot een oplossing kwam het steeds niet, en het probleem groeide ondertussen gelijk op met de populariteit van De Dikke Boom.

Uit de gespreksverslagen blijkt dat mediation goed is geweest. In het begin werd 'de brand erin' nog als oplossing aangedragen, gaande het proces maakten emoties plaats voor serieuzere plannen. Die werden vorige week aan de gemeenteraad aangeboden.

Een grote verkeerskundige oplossing via de Rondweg blijkt na uitgebreid onderzoek geen soelaas te bieden. Het enige alternatief is het verplaatsen van De Dikke Boom naar een gunstiger locatie. De huidige locatie kan dan worden gebruikt voor lage woningbouw.

Vanwege de vrij ingewikkelde procedure kan dit niet op korte termijn worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld eerst Tuincentrum De Schouw te verplaatsen, om alvast van een deel van het verkeer af te zijn. De betreffende ondernemer is hier al mee bezig, omdat hij anders toch op zijn huidige locatie had moeten investeren.

Daarnaast moeten er een aantal kleinere infrastructurele aanpassingen worden gedaan. Dit alles in afwachting van de uiteindelijke verhuizing van De Dikke Boom, waarbij vooral het vinden van een geschikte locatie vrij lastig zal zijn. De aanbevelingen zullen door de gemeenteraad worden omgezet in een uitvoeringsopdracht aan het college van B en W.

Ondertussen blijven de partijen met elkaar in dialoog. Mochten de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden niet genoeg verlichting bieden, dan wordt de druk opgevoerd om sneller tot verplaatsing van de Dikke Boom te komen.