• Sluiting Makeblijde lijkt niet te voorkomen

    Martin Monkel

Deadline voor Makeblijde

HOUTEN Achteraf gezien zat het er al langer aan te komen, maar toch kwam de aangekondigde sluiting van Makeblijde aan de Oud Wulfseweg op 1 augustus a.s. voor velen als een verrassing. Vanwege de behoefte van het Wellantcollege moet het kenniscentrum en ontmoetingsplek plaats maken voor onderwijshuisvesting. Het college van burgemeester en wethouders is gevraagd te bemiddelen, maar het resultaat daarvan is nog onzeker.

Martin Monkel

MAKEBLIJDE In de schaduwrijke tuin vertelt Narda Guicherit, samen met Rozemarie Smits eigenaar van Makeblijde, enthousiast over haar werk. Samen met Rozemarie wilde ze graag iets met een 'park' doen. Het gebied van ca. 2,5 ha ligt tussen de Lobbendijk en de Rondweg. Het maakt deel uit van het terrein dat het Wellant eind jaren negentig 'om niet' van het rijk kreeg, onder voorwaarde dat zij zelf voor het onderhoud zouden zorgen. "Op het terrein stonden toen twee verwaarloosde kassen en toen kwamen wij met het plan om er een educatief park te maken" vertelt Narda. "Mensen zouden daar kunnen leren en informatie krijgen over het werk van een landschapsarchitect en een hovenier en hoe die twee met elkaar aan het werk gaan, heel laagdrempelig ook in de kosten. We hebben toen voor de grond een huurcontract gesloten met het Wellant en we hebben een gebouw laten ontwerpen" vervolgt zij. "Daarvoor moest er een 'recht van opstal' worden gevestigd. Dat recht loopt in 2029 af." Vanwege de behoefte aan uitbreiding van onderwijshuisvesting heeft het Wellant eind 2014 al aangekondigd dat zij de grond nodig hadden voor onderwijsdoeleinden. Zij hebben toen aangekondigd dat de huur van de grond wordt opgezegd, en wel per april 2018. Daartegen heeft Makeblijde bezwaar gemaakt. Omdat een 'minnelijke oplossing' geen resultaat opleverde is Makeblijde uiteindelijk naar de rechter gestapt. De uitspraak van de kantonrechter luidde dat "het Wellant de huur mag opzeggen, Makeblijde het gebouw niet af hoeft te breken en als dat (door anderen) gebeurd dan moet Makeblijde financieel gecompenseerd worden."

WELLANT In een telefonische reactie geeft mevrouw Vogels van de afdeling PR/Communicatie van het Wellantcollege aan, dat er wat haar betreft niets aan de huidige situatie is toe te voegen. "We hebben het overleg met Makeblijde steeds netjes en vriendelijke gevoerd, maar als je dan naar de rechter stapt dan is ons een verstoorde relatie niet te verwijten." Volgens haar heeft het Wellant, als eigenaar van de grond, er belang bij om "in de noodzakelijke uitbreiding van onderwijs- en oefenruimte te kunnen voorzien".

GEMEENTE In het kader van het project Kernrandzone Oud Wulven zijn er verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zo ook met het Wellantcollege. Van het Wellant heeft de gemeente momenteel nog geen (principe)aanvraag voor uitbreiding ontvangen.