De windmolen-soap

In 't Groentje van 2 december stond weer een vervolg op de windmolen-soap. Een evaluatierapport van de Utrechtse Universiteit benadrukte de overlast, die de omwonende zouden ondervinden, een geschrokken wethouder beloofde oplossingen te zoeken. Er werd zelfs gesproken over het afbreken, verplaatsen of het 's nachts stilzetten van de molens. In deze hele discussie mis ik een objectieve evaluatie van de werkelijke overlast, die de windmolens veroorzaken. Die overlast bestaat uit drie delen: het uiterlijk, de slagschaduw en het geluid.

Over het uiterlijk kun je twisten. Persoonlijk vind ik ze mooier dan bijv. de lichtmasten van het nabijgelegen sportpark en van de rondweg en meen ik dat ze uitstekend passen in de omgeving waar ze zijn neergezet. Ik kan me voorstellen dat over 100 jaar, als de molens niet meer nodig zijn, er een vereniging wordt opgericht tot behoud van een aantal van deze monumenten. Zelf kan ik van mijn raam uit 2 Houtense molens zien en alle Nieuwegeinse molens. Ik kijk er altijd met genoegen naar, ik erger mij alleen als "onze" molens, om voor mij moeilijk te begrijpen redenen, weer eens stilstaan, terwijl die uit Nieuwegein volop draaien.

De slagschaduw kan inderdaad wat hinderlijk zijn. Het is mij opgevallen dat ook als het wolkendek een slagschaduw nagenoeg onmogelijk maakt of de zon de horizon zo dicht is genaderd dat een slagschaduw nauwelijks hinder kan veroorzaken. de molens worden stilgezet. Het lijkt wel of de slagschaduw dusdanig schadelijk is dat zelfs bij een geringe kans op het treffen van een enkel huis of hotel de wieken tot stilstand worden gebracht. Een goede zonwering kan dit probleem gemakkelijk oplossen. Zou het niet mogelijk zijn de "getroffenen" hier een vergoeding voor te geven? Het is mijn indruk dat bij weinig wind (ik denk minder dan 3 op de schaal van Beaufort) "onze" molens worden stilgezet, terwijl die van Nieuwegein dan nog volop draaien, waarom is mij een raadsel.

De belangrijkste overlast zou het geluid zijn en de slaapstoornissen die dat zou veroorzaken. Zelfs baby's zouden er huilend van wakker worden! Nu is slaap een moeilijk probleem, elke ergernis (ook over windmolens!) kan slaapproblemen veroorzaken. Maar dat een continue ononderbroken geluid het slapen belemmert is uiterst ongewoon: het ruisen van de branding of een beek, het tikken van de regen tegen een raam, het zitten in een rijdende trein, het zijn omstandigheden die eerder slaap bevorderend werken. Zelf heb ik niet zelden last van slapeloosheid, als ik dan op mijn balkon ga staan hoor ik soms een boot in het Amsterdam Rijn kanaal, een auto op de rondweg, een trein, overvliegende ganzen of eenden, in het voorjaar vanaf 4 uur zingende merels en bij veel wind het geruis van de boombladeren. Afhankelijk van de windrichting is de hele nacht het continue geruis van het vrachtverkeer van de A27 te horen, maar de windmolens heb ik nog nooit gehoord! Nu zijn er mensen die dichter bij de molens wonen dan ik. Diverse malen ben ik daarom tot vlak bij de molens gefietst, ook 's nachts. Inderdaad dicht bij de molens is er enig geluid te horen. Dan moet je wel van je fiets afstappen: het weinige lawaai dat de fiets maakt en het suizen van de wind in je oren zijn voldoende om de draaiende wieken niet te horen.

Waarom zoveel weerstand tegen de windmolens, terwijl het belang onmiskenbaar is? Het duurzaam opwekken van energie is de enige manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit wordt alleen nog door enkele dwazen ontkend. Het is ook de enige manier om ons onafhankelijk te maken van Poetins gas en de olie uit het Midden-Oosten. Windmolens zijn een belangrijk onderdeel van deze duurzame energieopwekking. Nu is het zo dat veel bijzondere bouwwerken aanvankelijk weerstand hebben opgeroepen (te duur, lelijk, hinderlijk) en later volledig werden geaccepteerd. De werkelijke overlast die de molens veroorzaken kan niet bepaald worden door een simpele enquête. Allerlei omstandigheden, die niets met deze overlast te maken hebben, kunnen de invulling beïnvloeden. Denk bijv. aan de claim betreffende de waardevermindering van de woningen ten gevolge van de molens, die tenminste 15.000 euro zou bedragen. Enige leegstand heb ik overigens nog niet kunnen ontdekken, zoals ook de woningen rond Schiphol niet in waarde zijn gedaald door de geluidsoverlast!

J. Swierstra, Houten.