• John van Amerongen

De wijk Castellum in Houten is afgerond

HOUTEN De wijk Castellum in Houten is af. Op vrijdag 9 maart werd dat gevierd door alle partrijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van Castellum in een tent op het Piazza. Het winkelende publiek kon in de wervelende spelshow Kraak-de-Kluis prijzen winnen en er waren diverse acties van de winkeliers in het winkelcentrum Castellum. De partijen die de afgelopen jaren hebben samengewerkt aan de totstandkoming van Castellum voerden hierover in aanwezigheid van genodigden een vraaggesprek en gingen samen op de foto. Onder de genodigden waren ook inwoners die de laatste opgeleverde grachtwoningen hebben gekocht.