• De regenboogvlag in top bij de Opstandingskerk

    TS

De regenboogvlag wappert ook in Houten

HOUTEN De Nashville-verklaring roept ook in Houten reacties op. Gemeente Houten liet op dinsdag de regenboogvlag wapperen als symbool. Hiermee wilden de burgemeester en wethouders laten weten ,,dat er in Houten ruimte is voor iedereen. Om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt.''

Vanaf woensdag 9 januari wappert gedurende een week bij de Opstandingskerk een regenboogvlag. De kerkeraad in een verklaring: ,,Hiermee laten we zien dat iedereen met welke geaardheid dan ook welkom is in de kerk. We bevorderen in de kerk een cultuur van openheid en goed gesprek. Ook over thema's waar we verschillend over denken. Met ruimte voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
Ds. René de Reuver, secretaris van de landelijke kerk, zegt naar aanleiding van de Nashville-verklaring: 'De verklaring is theologisch eenzijdig, gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.' Zie: Protestantse Kerk: Nashville-verklaring is onverantwoord.

In de Protestantste gemeente Houten willen we graag uitstralen dat we geen onderscheid maken naar sekse en geaardheid. Wie we zijn wordt bepaald door de doop. Daarin staat de onvoorwaardelijke aanvaarding van God voorop. En mogen wij groeien naar de mens die we in Gods ogen zijn. Daarom heten wij LBHTQ-ers ook niet alleen welkom; zij horen al bij de kerk die we samen zijn. Wij vormen een geheel, in de diversiteit (ook op het vlak van relaties, gender en seksualiteit) die er onder ons is. In Houten willen we graag uitstralen dat we geen onderscheid maken en dat de kerk een plek is voor mensen van allerlei geaardheid. De kerk is de plek waar Christus alle mensen verwelkomt.

De pastores zijn beschikbaar voor wie vragen heeft over eigen identiteit, over de in de media gevoerde discussie of de keuze van de kerkenraad om op deze manier te laten zien dat we een inclusieve kerk willen zijn."