• SYBREN_VISSER

D66 krijgt het voor elkaar

HOUTEN Marcel van Gooswilligen woont sinds 2002 in Houten en is de nieuwe lijsttrekker van D66. "Drie jaar geleden was de aanslag in Parijs, en alles waar we voor stonden, onze normen en waarden werd aangevallen, zo voelde ik dat. Ik ben toen lid geworden van D66, een partij waar ik vrijwel mijn hele leven op heb gestemd" motiveert hij. "Vanuit mijn betrokkenheid heb ik vorige jaar geïnformeerd naar het lidmaatschap van de raad. Dus via de commissie Verbonden Partijen nu lijsttrekker".

Volgens het programma streeft D66 naar een compacte overheid die mensen niet in de weg staat, maar in staat stelt om hun eigen leven te leven. "Maar juist die overheid staat voor een aantal gigantische vraagstukken. Wonen is daarbij één van mijn favoriete onderwerpen", reageert de lijsttrekker van D66.

WONEN "We schuwen niet om te variëren in bouwhoogte. Waar mogelijk is het goed om in de hoogte te bouwen, zonder dat omwonenden in bestaande huizen daar last van hebben", meldt het verkiezingsprogramma. Marcel van Gooswilligen geeft het centrum als voorbeeld: "Bij het Rond zijn heel veel voorzieningen. Daar zou je met hoogbouw heel aantrekkelijke plekken kunnen maken voor zowel ouderen als jongeren".
"Als we allemaal eengezinswoningen neerzetten dan worden we een heel cynische stad" vervolgt Marcel. "Veel van onze jongeren trekken weg omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Ouderen willen graag doorstromen naar een passende woning dichtbij voorzieningen, maar die zijn er te weinig". Daarom wil D66 meer ambities bij het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren én ouderen. "We hebben het vaak over het Houtense DNA, dat gaat over termen als zorgen voor elkaar en zorgvuldig omgaan met de omgeving, dat kan je op verschillende manieren invullen. Het is niet zo dat als je hoog bouwt, er opeens paniek is" zegt Marcel van Gooswilligen. "Je moet dingen leren loslaten, kijken hoe je kan variëren, nadenken over hoe je kwaliteit ook op een andere manier kan vormgeven".

DUURZAAM "De komende jaren willen we samen met inwoners en organisaties werken aan het isoleren van oudere woningen en het aardgasvrij maken van wijken" aldus Van Gooswilligen in het voorwoord van het verkiezingsprogramma. "Ons belangrijkste speerpunt is het lokaal opwekken van duurzame energie. Wij willen een tweede windmolenpark realiseren en minimaal 200 hectare aan zonneparken". "Dat tweede windpark is geen doel op zich" zegt Marcel, "wij willen voldoende duurzame energie". De grootste uitdaging in de komende periode is om de bestaande bouw te verduurzamen. D66 stelt in dat verband voor om een klimaatplan op te stellen, waarin uitgestippeld wordt hoe Houten in 2040 volledig energie neutraal wordt.

LEEFBAAR "Houtenaren geven aan de ruimte en het groen te waarderen en dit willen wij dan ook behouden" zegt het D66-verkiezingsprogramma. "Door de leefomgeving goed in te richten kan de gezondheid worden bevorderd. Een aantrekkelijke omgeving met natuur en water in de buurt, ontmoetingsplekken in de buurt en fiets- en wandelmogelijkheden stimuleert sociale contacten en maakt bewegen gemakkelijk en veilig. Dat draagt bij aan de preventie van overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten zoals depressie, diabetes en hart- en vaatziekten".

D66 We zijn de enige progressieve partij in Houten die kans maakt om de grootste partij te worden. Dat is belangrijk, want dan kunnen we het initiatief nemen bij de collegevorming en ook echt het verschil maken. Dat klinkt ambitieus. Het is heel erg belangrijk dat als we vooruit willen, als we met de tijd mee willen, als we nieuwe keuzes willen maken voor de komende jaren, dan is het belangrijk dat D66 daarin het initiatief kan nemen. Zijn rol daarbij ziet Marcel als raadslid, zeker geen wethouder.