Cursusgroep voor jongeren van gescheiden ouders

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Houten start op maandag 2 maart met een nieuwe cursusgroep voor jongeren van gescheiden ouders. In deze groep leren jongeren hoe ze kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden door de scheiding. Het doel van deze groep is dat de jongeren beter omgaan met hun eigen gevoelens en ervaringen en beter kunnen aangeven wat ze vinden en willen. Ook horen zij hoe andere jongeren omgaan met de scheiding. De jongeren ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. Ze kunnen elkaar steunen en tips voor moeilijke situaties geven. Er is ook veel aandacht aan onderwerpen die de jongeren zelf inbrengen.

Voor wie?

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs (12 - 16 jaar) die het moeilijk vinden om met de gevoelens en veranderingen na de scheiding om te gaan en van wie de ouders korte of langere tijd geleden zijn gescheiden. Wanneer er genoeg deelnemers zijn, minimaal 4 en maximaal 8, start de groep op maandag 2 maart a.s. van 16.30 - 18.00 uur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Houten. Er zijn 6 bijeenkomsten. Deelname is gratis.

Aanmelding en/of informatie: Patricia te Braak, coördinator groepswerk, telefoon 030 - 2192854. E-mail: p.tebraak@vitras.nl