• Otto Wttewaall met groep 8 bij de Wagenmakerij, deze werd gebombardeerd in de oorlog

    Irene van Valen

Cultuurproject groep 8

HOUTEN Groep acht van basisschool 't Schoolhuys en Otto Wttewaall, voorzitter van de Historische Kring en stadshistoricus van Houten, begroetten elkaar afgelopen dinsdag 2 april in de toren van de Hersteld Hervormde Kerk aan het Plein in het Oude Dorp. Zij zijn samengebracht door Kunst Centraal en werken samen aan het project: Dit herdenken wij.

 door Irene van Valen

OORLOGSVERHALEN Eén van de eerste vragen die Otto stelde was of de leerlingen hun grootouders weleens vroegen naar hun verhalen over de oorlog. De kinderen reageerden veelal ontkennend. ,,Vraag hen eens hoe het was in de oorlog en hoe zij het ervoeren. Zij hebben allemaal een eigen verhaal." Vervolgens vertelde hij het één en ander over de oorlog, over de impact op het land, maar vooral wat in Houten gebeurde. Het bombardement in Houten sprak tot de verbeelding. De oorlog was bijna ten einde en men wilde de Duitse generaal die in Houten verbleef aanvallen. Zeventien vliegtuigen, ieder voorzien van vier raketten, vlogen 40 meter hoog boven Houten om het derde witte huis vanaf de kerk te bombarderen. De coördinaten waren echter niet perfect. Onder andere een school dat midden op het Plein stond, de Wagenmakerij, een gebouw en een villa aan de Herenweg werden deels of volledig getroffen. Het huis waar de generaal verbleef werd niet geraakt. Hij vluchtte na de aanval met zijn staf naar de Bilt. Ten gevolge van dit bombardement sneuvelden twaalf Duitsers en vijf Houtenaren.

VERBEELDING Kinderen probeerden zich een voorstelling te maken van hoe het zou zijn als vliegtuigen zo laag overvliegen. ,,Veertig meter is lager dan de kerktoren is", stelde de leerkracht vast. ,,Ik kan me moeilijk voorstellen hoe dat zou zijn of wat ik kon doen", zei een leerling. Een ander merkte op: ,,Welke kant vlucht je op? Waar kan je schuilen?"

Otto leidde de groep naar het huis waar in de oorlog de Duitse generaal verbleef en liet een foto zien van het huis toentertijd. Het verbaasde iedereen hoe het huis op de foto en het huidige huis bijna hetzelfde zijn gebleven.

De rondleiding eindigde bij het Herdenkingsmonument, een bankje dat in 1995 op Het Plein is geplaatst. Otto vertelde dat dit monument herinnert aan de oorlog en deel uitmaakt van herdenkingen op 4 mei. Hij hoopt dat volgend jaar 4 mei, bij de 75e herdenking een mooi nieuw monument staat. Tot slot stond de groep stil bij de tekst op de rugleuning van het monument: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. ,,Dat betekent dat ieder mens veel waard is." Na afloop kwam kunstenares Maaike Uitenbroek de leerlingen inspireren om een eigen herdenkingsmonument te maken.

KUNST CENTRAAL Kunst Centraal richt zich op kunst- en cultuureducatie voor scholen in de provincie Utrecht en stimuleert het gebruiken en ontwikkelen van creativiteit in het primair onderwijs. Kunst Centraal realiseert meerjarige kwaliteitsprogramma's en helpt kinderen de wereld en hun eigen plek daarop te ontdekken, bijvoorbeeld door gastlessen van een schrijver of kunstenaar of met een tentoonstelling op school. Buiten school kunnen leerlingen een molen of fort bezoeken of zoals groep acht van 't Schoolhuys een rondleiding krijgen in Houten. Aan het Cultuurprogramma waarbinnen project 'Dit Herdenken Wij' valt doen 21 basisscholen uit Houten mee.