• Janna Smith: 'Huis van Houten' sociale ontmoetingsplek voor iedereen.

    Martin Monkel

CU: Waardevol voor Houten

HOUTEN "Waardevol voor Houten, omdat het past bij ons eerste speerpunt: iedereen telt mee" licht Jana Smith, lijsttrekker van de ChristenUnie (CU) de titel van het verkiezingsprogramma toe. "Mijn persoonlijke drijfveer is dat je met elkaar geniet van het waardevolle dat er al in Houten is, maar dat je gelijktijdig let op de kwetsbare mensen, die dat niet voor zichzelf kunnen regelen". "Zo kunnen statushouders of mensen die in armoede leven best een steuntje in de rug gebruiken" vervolgt zij.

Martin Monkel

In het verkiezingsprogramma staat onder meer dat "de ChristenUnie gelooft in mensen die verantwoordelijkheid dragen voor elkaar" en "Wij vinden dat de gemeente Houten zo weinig mogelijk van haar burgers moet overnemen". "Ik denk dat heel veel goed gaat in Houten" vult Jana Smith aan, "we zien dat er heel veel mensen vrijwilligerswerk doen en daarvan genieten, maar zorg aan de andere kant wel voor ondersteuning".

WONEN "Wonen en bouwen zal hoog op de agenda staan, onder andere vanwege in- en uitbreidingslocaties, vergrijzing en onderhoud van bebouwing en infrastructuur" is één van de statements in het verkiezingsprogramma van de CU. "We hebben nu meer jeugd dan ouderen maar over 20 jaar zijn alle doelgroepen even groot, dus ga bijvoorbeeld voor meer-generatiewoningen" zegt Smith, maar "aan de andere kant ontstaat de gedachte om kleiner te gaan bouwen, niet alleen voor ouderen maar ook voor starters".

"Gelukkig is de stedenbouwkundige studie een verkenning", vervolgt Jana Smith, "maar als je kijkt naar de omvang van een paar duizend woningen is het wel even slikken, en dit komt boven op de doelstelling tot nu toe". "Laten we eerst de ambitie neerzetten en vervolgens bedenken hoe we dat gaan realiseren, nieuwe tijden geven nieuwe mogelijkheden". "Je moet het sowieso samen met de regio doen" zo vertolkt zij het standpunt van haar partij. Maar maak het wel leefbaar en ook groen, vindt de CU, wat met name geldt voor het hergebruik van bedrijventerreinen.

DUURZAAM "Wij willen zo snel mogelijk af van gas en ruim baan maken voor schone energie" zegt het programma van de CU. Dat is niet 1, 2, 3 geregeld, maar het is volgens Jana Smith wel topprioriteit.

De nadruk van het gemeentebeleid zal de komende jaren moeten liggen op duurzaam beheer en duurzame vernieuwing met behoud van het Houtens woon- en leefklimaat.

Volgens Smith " is hiervoor nog lang geen oplossing, je merkt heel erg dat politiek en inwoners nog zoekende zijn". "Aan de andere kant zijn er veel groepen actief, zoals 'De Hoeven Energie', maar gelijktijdig hebben zij wel de gemeente nodig als het gaat om faciliteiten" .

LEEFBAAR "We hebben als inwoners het recht om te leven in een veilige buurt. Tegelijk blijft het een eigen verantwoordelijkheid van inwoners, organisaties en ondernemers om preventieve maatregelen te treffen". De CU kiest hierbij voor groene woonwijken, schone mobiliteit en een sociale leefomgeving. Op de vraag wat dit betekent geeft Jana Smith aan: "Wat we belangrijk vinden is dat je sociale ontmoetingsplekken die er zijn zo veel mogelijk ondersteunt, zoals Wereldhuis en Bibliotheek, zo'n plek moet makkelijk te vinden en laagdrempelig zijn". "Het is niet erg als er iets verdwijnt", waarbij de Vuurtoren als voorbeeld wordt genoemd, "maar je moet altijd opletten dat mensen nog ergens terecht kunnen".

CU "Minder kinderen in de knel, beperken armoede en relatieproblemen, als we dat de komende vier jaar weten te realiseren." is de wens van Jana Smith. "En dat we dat ook preventief durven aan te pakken op een positieve manier, dus niet met het vingertje wijzen". Tenslotte geeft ze aan benieuwd te zijn naar de uitslag van de verkiezingen. "Houden we er 2 of gaan we naar 3 zetels? De CU zit al twee periodes in de oppositie en we willen nu wel graag een keer in de coalitie".