College wil Sociaal Team versterken

Het Sociaal Team bemenst onder meer het Sociaal Loket. Bij dat loket in het gemeentehuis kunt u als inwoner met al uw hulpvragen terecht. De specialisten van het Sociaal Team hebben veel kennis in huis en helpen inwoners van Houten op weg naar de juiste zorg. Dit is intensief werk met veel persoonlijk contact. Deze specialisten komen natuurlijk met veel ingewikkelde situaties in aanraking. Zwaar werk dus, zo legt wethouder Welzijn, Jocko Rensen, in een toelichting op het raadsvoorstel uit. Het Sociaal Team en het Sociaal Loket draaien sinds 1 januari toen de gemeente begin dit jaar een uitbreiding in de zorgtaken vanuit het Rijk kreeg. Dit bracht voor de gemeente nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Het Sociaal Team organiseert sinds 1 januari de toegang tot zorg.

Specialisten

De gemeente heeft een evaluatie gehouden en heeft vastgesteld dat het best goed gaat. De gemeente is gaan nadenken over hoe het nu verder moet. De gemeente wil de werkwijze met dit Sociaal Team twee jaar verlengen, maar wil ook extra investeren. Uit de evaluatie kwam naar voren dat om het werk ook voort te kunnen zetten op de wijze waarop het gaat, en dit ook nog te verbeteren, er best een tandje bij kan, zo verduidelijkte de wethouder. Zo kwam naar voren dat er soms wachttijden ontstaan en dit wil de gemeente niet. Uit de evaluatie werd ook duidelijk dat de werkdruk binnen het Sociaal Team best hoog is. Rensen wil het aantal specialisten uitbreiden, zodat ze elkaar meer kunnen ondersteunen en ook ontlasten. Het extra geld wordt in zijn geheel dan ook besteedt aan mensen. Verder verwacht hij hiermee de expertise van het team verder te verbreden. De gemeente is al gestart met de werving van extra specialisten bij haar zorgpartners. "We mogen tevreden zijn en blij zijn over hoe het gaat en willen die beweging verder voortzetten."(JvA)