• Toegang tot De Dikke Boom wordt opnieuw ingericht

    Martin Monkel

College rondt dialoog Dikke Boom af

HOUTEN Het college van Houten ziet geen mogelijkheden voor verplaatsing van het winkelcentrum "De Dikke Boom" naar een andere locatie dan de bestaande drie winkelcentra: Het Rond, Oude Dorp en Castellum. Het college is van mening dat hiermee het proces over de verkeersveiligheid aan de Odijkseweg is afgerond. Wel wordt binnenkort gestart met de uitvoering van enkele verkeerskundige maatregelen.

Martin Monkel

OPLOSSINGEN Er werden drie varianten gepresenteerd: verplaatsen De Dikke Boom, verplaatsen De Schouw en (ingrijpende) verkeersmaatregelen.

De aanvraag in het najaar van 2016 over de verplaatsing van de Dikke Boom naar De Maat past niet in de Retailvisie 2015-2015. Dit document over de structuur van de detailhandel biedt geen mogelijkheden voor vestiging naar een locatie buiten een van de drie centrumgebieden.

Over de verplaatsing van tuincentrum De Schouw - overigens met een beperkte invloed op de verkeersdruk - is overeenstemming bereikt. De nieuwbouw op het bedrijventerrein De Schaft is inmiddels in een ver gevorderd stadium.

De aanvraag om een extra 'inprikker' vanaf de rondweg is door het college afgewezen. Het onderzoek ernaar laat zien dat met deze oplossing het probleem van de verkeersdruk wordt verplaatst. Het zou zelfs kunnen leiden naar een gedeeltelijke verslechtering van het woonklimaat in een ander deel van de wijk.

AFRONDING Volgens de bewoners heeft de winkel een belangrijke sociale functie. Zo vergroot dit winkelcentrum de zelfredzaamheid van ouderen, die hier hun dagelijkse boodschappen doen. Helder is echter dat de verkeersituatie aan de Odijkseweg (nog steeds) een urgent probleem is. Dit heeft geleid tot een voorstel met verkeerskundige aanpassingen. Zo worden vanaf de rondweg tot De Dikke Boom alle kruisingen opnieuw ingericht, onder meer met verhogingen en nieuwe belijning. De uitvoering van de verkeersmaatregelen start het komend voorjaar.

De gemeente van mening dat hiermee het traject van de aanbevelingen uit het overleg over de verkeersveiligheid van de Odijkseweg kan worden afgesloten. Wel blijft de gemeente de verkeerssituatie monitoren, uiteraard in overleg met de bewoners.