• Artist imporession van het appartementengebouw aan de Molen 43 zoals het er uit moet gaan zien.

    Bron Viveste

College: geen fout gemaakt door geen inspraak toe te passen

HOUTEN Het college schrijft in antwoord op vragen van ITH dat inspraak niet aan de orde was nadat Viveste de kantoorpanden aan de Molen kocht. De omgevingsvergunning was immers al verleend. "Voor de omgevingsvergunning maakt het niet uit of het huur of koopappartementen zijn." Het college van burgemeester en wethouders van heeft de vragen van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) over de gang van zaken rondom het ombouwen van kantoorpanden aan de Molen 43 beantwoord.

John van Amerongen

"Het betreft hier een verkoop tussen twee private partijen, waarbij het niet gebruikelijk is om tijdens het onderhandelingsproces al te communiceren met omwonenden." Het college is dus niet van mening dat grove fouten zijn gemaakt naar omwonenden door geen participatie en geen inspraak toe te passen, zoals ITH wilde weten. Het college schrijft verder dat het communicatietraject is gestart nadat de koopovereenkomst tussen De Waal en Viveste is gesloten. Viveste en de gemeente organiseerden een inloopavond voor omwonenden die per brief werden uitgenodigd. "Een aantal inwoners was bezorgd over de ontwikkelingen maar er waren ook omwonenden die zich hebben aangemeld als maatschappelijke begeleider bij 'van Houten&co'."  Het college wijst er op dat in Houten een groot tekort aan huurwoningen is en dat het ombouwen op deze locatie een grote bijdrage levert om daar wat aan te doen.

GELIJK SPEELVELD Het college is niet van mening dat 'gelijk speelveld' op deze locatie totaal afwijkt van de locatie Spoorhaag, omdat het begrip slechts inhoudt dat de toevoeging aan de woningvoorraad niet alleen ten goed komt aan statushouders, maar ook aan andere woningzoekenden. "De vertaling van dit uitgangspunt kan echter per locatie verschillen."

GEÏNTIMIDEERD "Het college heeft begrepen dat een aantal mensen zich geïntimideerd voelde door de zichtbare aanwezigheid van de handhavers en de wijkagent. Het beeld dat er veel politie aanwezig was, is overigens onjuist. Bij inloopavonden als deze is het gebruikelijk dat ook de wijkagent aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden over veiligheid en leefbaarheid in de wijk." Deze werd afgezet door collega's die even een praatje maakten met de organisatie. Op verzoek van de organisatie (Viveste en Gemeente) waren een tweetal Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) aanwezig om verstoring van de bijeenkomst door mensen die niet waren uitgenodigd te voorkomen.

STIL LEGGEN Volgens het college is er geen reden om het proces stil te leggen. Het college schrijft dat de gemeente die bevoegdheid ook niet heeft. "De gemeente heeft in 2015 een omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van het kantoorgebouw naar woningen. Het maakt voor het besluit niet uit of het koop- of huurwoningen zijn."

PLANSCHADE College: "Voor het realiseren van de huurappartementen is geen nieuwe omgevingsvergunning of herziening van het bestemmingsplan nodig. Dit houdt in dat het beoogd gebruik door Viveste geen titel biedt voor het kunnen indienen van een verzoek om planschade. Wat nog wel mogelijk is, is het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade naar aanleiding van de oorspronkelijke plannen. "