College 'betreurt' slechte afhandeling klachten windmolens

Procedure overlastmeldingen regionale uitvoeringsdienst RUD aangescherpt

"De gemeente Houten als opdrachtgever en de RUD Utrecht als uitvoeringsdienst streven naar een adequate afhandeling van meldingen van overlast", zo schrijft het gemeentebestuur aan de VVD-fractie. Dat het de gemeente ernst is blijkt uit de aanvullende afspraken die de gemeente met de RUD over dit gevoelige onderwerp maakte. "Wij constateren dat deze aanvullende afspraken in bepaalde situaties niet tot een adequate afhandeling hebben geleid", aldus het college. "Dat betreuren wij, en daarom is de procedure aangescherpt. Bestaande afspraken zijn nog eens herhaald en opnieuw door de RUD bevestigd."

Eén van de drie voorbeelden die de VVD aanhaalde blijkt nog een moeilijk punt. Volgens de voorschriften moet slagschaduw op woningen volledig worden voorkomen. Dit lukt niet, omdat de molens met een sensor zijn uitgerust die de molen pas uitschakelt als de slagschaduw daadwerkelijk optreedt. Daardoor zit er een vertraging van een kleine twee minuten in het optreden van slagschaduw en het volledig stilzetten en uitdraaien van de molen. Volgens fabrikant Vestas is het technisch niet mogelijk dit anders op te lossen.

De VVD vindt dat Eneco als eigenaar van het windpark een andere oplossing moet zoeken, namelijk het uitschakelen voordat slagschaduw kan optreden. Volgens het college van B en W kan dit alleen door het windpark gedurende hele tijdsblokken uit te schakelen. "We laten nu door een onafhankelijk bureau onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn, die voor minder hinder bij bewoners zorgen en toch ook het opwekken van windenergie niet teveel hinderen."

Ook dit is een gevoelig punt, want sinds de bouw van het windpark in Nieuwegein valt het veel mensen op dat de Houtense molens veel vaker stil staan als gevolg van de maatwerkvoorschriften die dergelijke overlast moeten voorkomen. De vraag rijst daarbij of het windpark op de lange termijn wel het duurzame rendement zal leveren waarmee steeds werd gerekend, en waarmee de komst van het nogal omstreden windpark werd gerechtvaardigd.

Beide andere voorbeelden die de VVD aanhaalde werden door het college als 'ongewenst' bestempeld. Eén ervan ging over een foute doorverwijzing van de klacht, en de andere ging over een achteraf niet meer controleerbare klacht waaruit een lastige welles-nietes discussie is ontstaan. In dat geval liet de RUD na de klacht direct ter plaatse te toetsen.

"Een verbetering op deze twee punten leidt naar verwachting tot een beter proces voor een tijdig bezoek ter plaatse", aldus het college. "Daar is nog niet mee gezegd dat ook in alle gevallen handhavend kan worden opgetreden." (SV)

Label:

Windmolens