• CDA-ers feliciteren elkaar op de verkiezingsavond

    Leen van Put

Coalitievorming van start met openbare bijeenkomst

HOUTEN Het CDA, dat woensdag bij de gemeenteraadsverkiezing in Houten als grootste partij uit de bus kwam, neemt het voortouw bij het proces om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college van burgemeester en wethouders.

De partij heeft de overige acht partijen uitgenodigd voor een eerste gespreksronde op zaterdag 24 maart 2018 om 10.00 uur in restaurant De Roskam, Plein 25 in Houten. De bijeenkomst is openbaar en voor alle geïnteresseerden toegankelijk.

Na de gezamenlijke openbare bijeenkomst voert de door het CDA aangezochte verkenner/informateur Hans Martijn Ostendorp, voormalig burgemeester van Bunnik, afzonderlijke gesprekken met de onderhandelaars van elke fractie.

Op basis van de uitkomsten van deze besprekingen stelt Ostendorp een advies op, waar hij openbaar verslag van doet op woensdag 28 maart 2018 (raadzaal gemeentehuis, 20.00 uur).

Zie voor nadere informatie de uitnodiging van het CDA aan de overige politieke partijen in Houten via de website van de gemeente Houten

Bron: Website gemeente Houten