• v.l.n.r. Fractievoorzitters van CDA, PvdA, D66 en VVD

    Martin Monkel

Coalitie stelt knip voor in proces Honswijk

HOUTEN De coalitiepartijen in de Houtense gemeenteraad willen een knip aanbrengen in het Plan van Aanpak dat het college aan de raad heeft voorgelegd. Eerst focussen op de restauratie van Fort Honswijk en méér ruimte en tijd voor participatie over het ontwikkelen van activiteiten op het Fort.

Martin Monkel

Op woensdagmiddag jl. namen de vier fractievoorzitters aan de coalitie plaats achter de perstafel in het gemeentehuis. Daar werd het voorstel, om het ontwikkelingsproces van Fort Honswijk te faseren, toegelicht. In de afgelopen weken is gebleken dat er een enorme betrokkenheid is bij voorbereiding van plannen voor Fort Honswijk. "Er zijn veel verschillende visies en ideeën, maar er is ook een duidelijk gedeeld belang: iedereen is vóór restauratie van de monumenten op het fort". Met als doel om het prachtige cultuurhistorisch erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek en de natuur- en ecologische waarden te behouden. "Er is helaas een negatief sentiment ontstaan in het publieke debat". Dat betreuren de coalitiepartijen zeer en zij willen dat sentiment graag keren en komen daarom met het voorstel om een knip aan te brengen in het proces.Het plan van aanpak staat geagendeerd voor het ronde Tafel Gesprek (RTG) van 7 december en in het verlengde daarvan waarschijnlijk ook voor de Raadsvergadering van 19 december a.s.Meer hierover volgende week in de krant 't Groentje/Houtens Nieuws en op Houtens Nieuws.nl