• Maaike van Leuken

CDA: Groei naar nog beter

HOUTEN Kees van Dalen is lijsttrekker voor het CDA. "We hebben het echt goed in Houten, en mijn persoonlijke drijfveer is om iemand die het bijvoorbeeld niet goed heeft vanwege armoede, schulden of werkloosheid te helpen. Vandaar ook de titel van ons programma: 'Groei naar nog beter'". Gevraagd naar 'nog beter' antwoordt Kees van Dalen dat "het daarbij gaat om achterstanden in te lopen en behoud van kwaliteit. En er moet nog best veel werk verzet worden"."Ik heb al langer mijn spreekuur in het gemeentehuis afgeschaft" voegt Van Dalen daar aan toe. "Als ik met mensen in de wijk spreek dan merkt je echt pas waar mensen last van hebben en wat ze bezig houdt. Het CDA pleit in dat verband voor wijkwethouders."

Martin Monkel

WONEN "Het CDA wil de komende jaren 2.500 (betaalbare) woningen realiseren voor starters, gezinnen en ouderen in een goede mix van zowel sociale huur en huur voor de middeninkomens) als koop", zegt het programma van de CDA. In relatie tot de recente stedenbouwkundige verkenning die grotere aantallen noemt zegt de lijsttrekker: "Met nog meer, maar dan moet je wel verstandig kijken waar, hoe, en kan het slimmer. We staan niet principieel op het standpunt 'nooit buiten de rondweg' bouwen, maar dan moet het wel kleinschalig. En als het om de hoogte van de bebouwing gaat dan zeggen wij in de wijken niet hoger dan drie lagen met een kap. De kwaliteit in de wijk willen we behouden." Proeftuin Houten 2025 heeft volgens Van Dalen tot doel om te zeggen: "In de toekomst niet meer Vinex-taken, maar dat houdt wel in dat Houten snel vergrijsd. Dat wil je 'dempen' door meer voor jongeren te bouwen, met als voorbeeld de kantoorpanden op De Molenzoom." "Trouwens, de stedenbouwkundige verkenning is voor veel langere termijn, we zijn dus 'kort bij huis' begonnen." voegt Van Dalen er aan toe. "Het is een regionaal vraagstuk omdat er in de regio Utrecht de behoefte is aan 80.000-100.000 extra woningen."

DUURZAAM "Onder deze noemer geeft het verkiezingsprogramma van het CDA aan dat er een belangrijke taak ligt tot het verduurzamen van onze energiehuishouding.. "Die opgave is vreselijk groot" zegt Kees van Dalen, "daarom zou ik zeggen dat je moet splitsen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Als je het over nieuwbouw hebt, dan verplicht aardgasloos, terwijl je de huidige bewoners meer moet verleiden met subsidies en maatregelen om isolatie te verbeteren". Van Dalen geeft verder aan dat we een tweede windpark nodig hebben, "maar dan wel met voldoende draagvlak onder de bewoners, en er zijn meer plekken denkbaar dan de locatie Goyerbrug." "Gelet op de opgave voor 2040 moeten we wel wat!" De overheid geeft het goede voorbeeld, zegt het CDA-programma. "Alle gebouwen van de gemeente worden in de komende vier jaar van zonnedaken voorzien".

LEEFBAAR Dat staat volgens het CDA voor een sterke samenleving. De overheid is er om die samenleving mogelijk te maken. "Houten is op zich veilig, maar er komt heel veel jeugd en dat vraagt toch een andere aanpak" zegt Kees van Dalen. "Je doet dat samen met onderwijs en het verenigingsleven en dan ben ik er trots op dat die zeggen: 'wij worden een rookvrije vereniging' en dan kom vanzelf bij je bij de rol van de overheid uit want je moet het wel faciliteren".

CDA Vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft het CDA Houten in belangrijke mate bijgedragen aan het unieke stedenbouwkundige concept: een ruime opzet van nieuwbouw, veel groen, verbinding tussen de wijken en het buitengebied en een opzet van wijken waarbij de nadruk ligt op fietsverbindingen". Van Dalen is in voor een derde termijn als wethouder.