Carpoolplaats Houten uitgebreid

"We vieren de heropening van de carpoolplaats"

HOUTEN - "We vieren de heropening van de carpoolplaats", vertelde Kees van Dalen verbaasde automobilisten. De wethouder was dinsdagmorgen op de carpoolplaats bij de A27 en bood automobilisten die op de carpoolplaats kwamen koffie met een croissant of krentenbol aan. Van Dalen deed dit samen met medewerkers van de gemeente en Peek infra. Carpoolen is in de provincie Utrecht populair, daarom heeft de provincie Utrecht in samenwerking met Rijkswaterstaat een groot aantal carpoolplaatsen opgeknapt en uitgebreid. De carpoolplaatsen maken deel uit van het programma Beter Benutten. In het programma Beter Benutten nemen Rijk, regio en bedrijfsleven samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Vanuit de gemeente, maar ook bij de provincie Utrecht leefde al langer de wens om de carpoolplaats in Houten uit te breiden. Van tellingen was bekend dat er eigenlijk te weinig plaatsen waren. Met subsidiegeld uit het programma Beter Benutten heeft de gemeente de carpoolplaats uit laten breiden door Peek Infra. Van Dalen knoopte wanneer daarvoor gelegenheid was een praatje aan met de automobilisten. De meesten lieten zich lovend uit over de uitgebreide carpoolplaats. (JvA)

foto: John van Amerongen