Burgemeester bedankt inwoners

"Ik ben als burgemeester van Houten ontzettend trots op de manier hoe die opvang de afgelopen twee weken is verlopen. Honderden vrijwilligers, jong en oud, individueel of namens kerkelijke of andere organisatie. Mensen die belden en zeiden: ik heb een leuk idee om iets voor de vluchtelingen te organiseren. Of mensen die reageerden: ik bied mij aan, bel maar als jullie mijn hulp ergens bij kunnen gebruiken. Overstelpend en hartverwarmend. Houten heeft werkelijk laten zien dat het beschikt over meer draagvlak dan vluchtelingen. Het biedt van mij betreft hoop voor de toekomst."

Tijdens de gesprekken die ik met de vluchtelingen heb gevoerd, hebben zij keer op keer verteld hoe dankbaar zij zijn voor alles wat de Houtense samenleving voor hen heeft gedaan. Ik heb die boodschap al eerder doorgegeven, maar vind het belangrijk om dat ook hier op deze plaats te doen. Want het lijkt misschien zo vanzelfsprekend, maar dat is het absoluut niet. Verschillende verenigingen en organisaties, lokale ondernemers, de vaste gebruikers van de sporthal, de gemeente en een enorm grote groep vrijwilligers zijn samen actief bezig geweest om het verblijf voor de vluchtelingen zo aangenaam mogelijk te maken. Beter bewijs dat onze samenleving over enorme kracht en veerkracht beschikt, bestaat niet."

In de brief gaat De Jong ook kort in op de twijfels en zorgen die er ook waren. "Hoe moet het straks met de integratie in onze samenleving van vluchtelingen met een verblijfsvergunning? Hoe voorkomen we dat dit ten koste gaat van de eigen inwoners? Hoe zit het met de toch al schaarse ruimte op de sociale woningmarkt en arbeidsmarkt? Het gemeentebestuur herkent en begrijpt die zorgen. Zij willen samen met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek om de integratie van nieuwe vluchtelingen op zo'n manier aan te pakken dat die kan rekenen op voldoende draagvlak. Ik ben ervan overtuigd dat we hier samen gaan uitkomen, omdat ik in de afgelopen tijd heb gezien waar de Houtense samenleving toe in staat is."