• John van Amerongen
  • John van Amerongen
  • John van Amerongen

Buren ontmoeten culturen

HOUTEN Allerhartelijkst waren de begroetingen van de mensen die elkaar ontmoetten op de bijeenkomst van Buren ontmoeten Culturen zaterdagmiddag 13 januari. Nederlanders en anderlanders door elkaar heen. Hapjes van diverse culturen. "Het was heel gezellig", zo zei een bezoekster. Burgemeester Wouter de Jong opende de bijeenkomst. Hij vertelde dat Houten in het afgelopen jaar 120 nieuwkomers heeft gehuisvest. Dat vloeide voort uit de belofte aan nieuwkomers die in de Wetering in de noodopvang hebben gezeten, dat zij ook een plekje in Houten zouden kunnen krijgen. Houten loopt hiermee voor op de opgave die de rijksoverheid gemeenten opdraagt. De gemeente Houten hoeft daarom het komende half jaar geen nieuwkomers te huisvesten.