Broodje Brandweer Lunch

SCHALKWIJK Senioren Schalkwijk organiseert op vrijdag 19 februari een Broodje Brandweer in de Wiese.

Broodje Brandweer is een lunchbijeenkomst voor nog zelfstandig wonende ouderen, en voor mensen die voor de ouderen zorgdragen. De voorlichter van brandweer Regio Utrecht, waar Schalkwijk ook onder valt, zal uitleg komen geven over het voorkomen van brand in de woning.Tijdens een gezellige lunch zal gesproken worden over de meest voorkomende oorzaken van brand, type brandmelders, waar plaats je ze, vluchtplan, kaarsen, enzovoorts. Natuurlijk kunnen er ook vragen worden gesteld. Opgeven voor dinsdag 16 februari bij Adrie v. Emmerik tel. 030-6011906 of e-mail emmeriktull@ziggo.nl. De brandweerlunch is vanaf 11.00 uur. De intree is 3.50 euro.