• De hele familie in de kleedkamer. Vlnr.: Jorrit, Conrad, Daphne, Ab en Kees Smit.

    Tanja Vlieger
  • De trots van ieder brandweerkorps: het uitrukvoertuig.

    Tanja Vlieger

Brandweer in je genen

Tanja Vlieger

Brandweer Schalkwijk bestaat 150 jaar, en dat wordt groots gevierd op 12 en 13 april. Ter ere van het jubileum in gesprek met vijf familie-leden, die samen 66 jaar van de Schalkwijkse brandweerhistorie vertegenwoordigen.

Drie generaties Smit over hun brandweercarrières

De broers Ab (56) en Conrad (47) kregen het brandweervirus al vroeg mee van hun vader. Toen zij nog klein waren (in de tijd vóór de piepers), hing de sirene aan hun schuur en bij calamiteiten was het vader Kees die de sirene moest aanzetten om alle brandweermannen in het dorp te waarschuwen. Bij het wekelijks testen van de sirene stonden de broers samen met hun zus te dringen om op de knop te drukken. Zowel Ab als Conrad hebben het virus doorgegeven. Daphne (22), dochter van Ab, is zelfs integrale veiligheid gaan studeren en werkt als adviseur brandveiligheid. Ze is aspirant-lid bij de Brandweer in Houten. Jorrit (20), zoon van Conrad, is het nieuwste aspirant-lid in Schalkwijk. Beiden zaten ook bij de Jeugdbrandweer Houten, daar leer je spelenderwijs alle basishandelingen, hoe je met het materiaal omgaat, en hoe je samenwerkt. Jongeren vanaf 12 jaar mogen zich aanmelden! Eén avond per week kom je bij elkaar en zo ongeveer maandelijks zijn er wedstrijden in teamverband.

VOERTUIGEN Opa Kees, die trouwens ook zíjn vader als voorbeeld had, is vooral trots op het feit dat hij drie uitrukvoertuigen heeft meegemaakt in zijn brandweercarrière van 36 jaar. Hij begon in de jaren 50 op de 'bellenwagen'. Een grote bronzen bel bevestigd op een oude legertruck, werd al luidend met grote snelheid door het dorp gereden, terwijl de manschappen dicht op elkaar zaten en de achterkant open was. De motorspuit die achter de wagen hing, ging soms op één wiel door de bocht!

ANEKDOTES Ook herinnert Kees zich de extreme kou toen kasteel Heemstede in brand stond in 1987. Hij stond aan de pomp die het water uit het kanaal moest halen. Het was min 11 graden! Op dat moment had hij het niet zo in de gaten. Maar toen de brand geblust was, bevroren de slangen ter plekke, was het kasteel een ijspaleis en waren de takken van de bomen drie keer zo dik in omtrek geworden van al het water dat eraan vastgevroren was.

Het gekste wat ze ooit hebben meegemaakt, vertelt Conrad, was wel een auto die 's ochtends vroeg, total loss, op de kop, midden op de Kanaaldijk Zuid lag. Waar kwam-ie vandaan, wat was er gebeurd? Geen bomen, geen ander verkeer. Bleek dat het om een gestolen auto ging, die op de A27 van de weg was geraakt, en tien meter omlaag gevallen was. Er zaten inbrekers klem in de auto, terwijl een andere inbreker nog snel de buit probeerde te dumpen in het kanaal. Bizar.

FAMILIE Wat is er nou zo mooi aan de brandweer? Conrad: ,,Je komt op plekken waar een gewoon mens niet komt." Er worden heel veel protocollen uitgedacht, gebouwen getest op brandveiligheid. Als brandweer kun je overal een blik achter de schermen werpen. Liften, machinekamers, olietankers, sluizen, warmtekrachtcentrales. Het levert enorm veel algemene kennis op, die je op andere momenten in je leven weer kan inzetten. Je wordt erin getraind om het hoofd koel te houden en snel te schakelen. Daphne: ,,Het klinkt wel maf, als er een calamiteit is, vlucht iedereen weg, maar wij gaan er juist heen. Je zit vol adrenaline. Het enige wat je wil is eropaf om je medemens te helpen."

De oefenavonden op woensdag zijn heel nuttig én heel gezellig. Je kent elkaar zo goed, dat je weet wat je aan elkaar hebt. Veel oud-brandweerlieden blijven nog lid van de vereniging, ook al zijn ze niet meer actief bij calamiteiten. De brandweer is als een soort familie, ook als je er niet één van Smit bent.

JUBILEUM FESTIVITEITEN Brandweer Schalkwijk organiseert op vrijdag 12 april een bijzondere editie van de Koningsspelen voor scholen in Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy. Op zaterdag 13 april is het rondom de kazerne aan de Schalkwijkseweg feest met muziek, eten, drinken en activiteiten voor kinderen. 's Middags mogen teams uit het dorp en brandweerkorpsen uit de regio tegen elkaar strijden op een speciaal parcours vol competitieve brandweerspellen. In teams van zes personen moeten er verschillende opdrachten uitgevoerd worden. Het feest is van 13:00 tot 21:00 uur en iedereen is welkom!