• Wethouder Jana Smith leest het verhaal voor. Ook als de prijsjes op zijn, wordt er nog fanatiek geluisterd en gestreept.

    Tanja Vlieger

Bingo! Taalhuis viert feest

HOUTEN Geen gewone 'Taalinloop' afgelopen maandagavond 3 september in de Bibliotheek, maar een 'Taalbingo' ter ere van het éénjarig bestaan van het Taalhuis. De opkomst is overweldigend: zo'n 60 deelnemers en taalvrijwilligers luisteren aandachtig naar de verhaaltjes die worden voorgelezen door wethouder Jana Smith.

door Tanja Vlieger

BINGO Ieder speelt met een bingokaart op zijn of haar niveau, en bij velen kijkt een taalvrijwilliger mee. Elk woord dat ze herkennen wordt weggestreept. De eerste 'bingo' klinkt nog aarzelend, maar er volgen er steeds meer. De prijsjes vinden gretig aftrek, van opschrijfboekjes en letterplacemats tot chocoladerepen en taalhulpmiddelen.

LAAGGELETTERDHEID De Taalbingo valt precies in de landelijk georganiseerde 'Week van de Alfabetisering.' In deze week wordt er extra aandacht gevestigd op laaggeletterdheid. Ook in Houten is laaggeletterdheid een probleem: 8% van de inwoners beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren.

TAALINLOOP Op een normale maandagavond, iedere week van 19:00 tot 20:30 uur, komen zowel Nederlandstalige, als anderstalige deelnemers lezen, schrijven en spreken in een informele setting. Gekoppeld aan elkaar op basis van niveau en leerdoelen, worden ze door een taalvrijwilliger begeleid. Omdat er ook oefeningen met hulp van een computer worden gemaakt, is er extra aandacht voor wie niet weet hoe zo'n ding werkt. Kinderen, die met hun ouders meekomen omdat ze niet alleen thuis kunnen blijven, spelen educatieve spelletjes.

SUCCES De Taalinloop is in maart gestart en loopt al vanaf het begin storm. Het was pittig om in korte tijd genoeg vrijwilligers te vinden, en die van de juiste informatie en kunde te voorzien om de vraag te bedienen. Als vrijwilliger van het Taalhuis krijg je namelijk een gedegen voorbereiding op het begeleiden van laaggeletterden. Alleen dan kan kwaliteit gewaarborgd blijven en kunnen deelnemers vooruitgang boeken. Voor meer informatie of om je aan te melden: neem contact op met Nienke Rijkeboer, coördinator van Taalhuis Houten via houten@taalhuislekstroom.nl of 06-10995521.