Bingo

SCHALKWIJK Woensdag 20 december wordt er in de Wiese te Schalkwijk een bingo avond gehouden voor 40 plussers. Op deze bingoavond zal er ook een buffet zijn. Deelnemers betalen tien euro en kunnen zich opgeven voor 15 december bij Frans v.d. Berg, Kloostergaarde 15, tel.0306011724. De bingo begint om 18.00 uur.