Bezoek Alzheimer Café Houten

HOUTEN Maandag 8 februari is ergotherapeut Kimberley Holzapfel als gast om te spreken over 'Hulpmiddelen om thuis zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren'. De meeste mensen die met de ziektebeelden van dementie kampen, willen graag zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis blijven wonen. Vaak zijn er slimme oplossingen mogelijk die de veiligheid of het comfort kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan veiliger koken, of een alarm wanneer iemand de kamer verlaat. Verdwalen of onrust bij de naasten wanneer iemand met dementie alleen naar buiten gaat, komt vaak voor. Gelukkig bestaan er steeds meer toepassingen die helpen bij het begeleiden of terugvinden van een naaste met dementie. Al deze onderwerpen zullen aan bod komen op deze avond en waarschijnlijk nog veel meer.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Het Alzheimer Café biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen. Vanuit de bibliotheek van Houten wordt er gezorgd dat er boeken over dementie ter inzage liggen. Deze boeken kunt u reserveren en later bij de bibliotheek lenen. Tevens is er een informatietafel ingericht met voorlichtingsmateriaal. Het Alzheimer Café is elke 2e maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Vindt u het moeilijk een eerste stap te maken, neemt u gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en weer thuisgebracht. Iedereen is van harte welkom het Alzheimer Café in Houten te bezoeken maandag 8 februari van 19.30 tot 21.30 uur in woon-zorgcentrum Het Haltna Huis, Het Kant 193 in Houten. De zaal is open vanaf 19:00 uur.