Bezoek Alzheimer Café Houten

HOUTEN Maandag 9 oktober staat het volgende Alzheimer Café Houten voor u op de agenda. Psychologe Dasja Broer zal u uitgebreid vertellen over wat dementie nou eigenlijk is. Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer maar er zijn vele andere vormen met andere uitingsvormen. Wellicht een goed moment voor u om hierover te horen en vragen te stellen aan de professional. U bent van harte welkom!

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Het Alzheimer Café biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen.

Het Alzheimer Café is elke tweede maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Vind u het moeilijk een eerste stap te maken, neemt u gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en weer thuisgebracht.

U bent van harte welkom het Alzheimer Café in Houten te bezoeken maandag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Het Haltna Huis, Het Kant 193. De zaal is open vanaf 19:00 uur.