Bezoek Alzheimer Café Houten

HOUTEN Maandag 10 oktober gaan we in het Alzheimer Café met u spreken over onbegrepen gedrag bij dementie. Mensen met dementie gedragen zich vaak anders dan toen ze nog gezond waren. Dit kan leiden tot onzekerheid en onbegrip bij mantelzorgers maar ook bij foute interpretaties door zorgaanbieders. Als de naaste omgeving van iemand met dementie niet begrijpt waarom hij of zij zich zo anders gedraagt kan dat vervelende gevolgen hebben. Onbegrepen gedrag kan leiden tot verkeerde of zelfs helemaal geen zorg. Daarom besteden behandelaars veel tijd aan onderzoek hiernaar. 10 Oktober zullen we in ieder geval zo breed mogelijk aandacht besteden aan dit onderwerp. U bent van harte welkom!

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben.

Het Alzheimer Café biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen.

Het Alzheimer Café is elke 2e maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Vind u het moeilijk een eerste stap te maken, neemt u gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en weer thuisgebracht.

U bent van harte welkom het Alzheimer Café in Houten te bezoeken maandag 10 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Het Haltna Huis, Het Kant 193 in Houten. De zaal is open vanaf 19:00 uur.