Bezoek Alzheimer Café

HOUTEN Maandag 13 februari nodigen we u weer graag uit voor het Alzheimer Café Houten met als onderwerp deze avond: 'Domotica en hulpmiddelen in de thuissituatie'. Een onderwerp dat steeds vaker in de aandacht staat. Technologische snufjes kunnen de veiligheid van mensen met dementie verbeteren en hun mogelijkheden vergroten. Door beperkingen op te heffen verruimt domotica hun vrijheid. Maar om dat mogelijk te maken moet er wel een zekere mate van toezicht zijn. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Laat u zich informeren deze avond.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Het Alzheimer Café biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen. Het Alzheimer Café is elke 2e maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Vind u het moeilijk een eerste stap te maken, neemt u gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en weer thuisgebracht. U bent van harte welkom het Alzheimer Café in Houten te bezoeken maandag 13 februari van 19.30 tot 21.30 uur in Het Haltna Huis, Het Kant 193. De zaal is open vanaf 19:00 uur.