Bewogen door een woord

HOUTEN Hans Bouma op 23 mei in de Opstandingskerk, Het Kant 1

Op maandag 23 mei a.s. zal Hans Bouma rond het thema 'pelgrimage' een avond verzorgen. Hans Bouma gaat uit van het verhaal van Abraham (die dan ook vader aller gelovigen wordt genoemd). Abraham die resoluut brak met zijn traditionele milieu, alles wat hem lief en dierbaar was achter zich liet om - ja wat bewoog hem? Een stem gehoord. Taal die hem raakte tot in de diepste lagen van zijn existentie. Taal die hem in een groots, veelbelovend perspectief plaatste. Taal die ook ons in een groots, veelbelovend perspectief plaatst.

De weg van het geloof is een levenslange pelgrimage. Samen met zijn muzikale partner, de pianist Rienk Bakker, presenteert de dichter Hans Bouma een drietal collages die deze weg markeren: 1. Bewogen door een woord, 2. Een gelukkig begin (twaalf Psalmen opnieuw uitgesproken) en 3. Zij zingen zich een weg. Bij zo'n collage zorgt Rienk Bakker improviserenderwijs voor een muzikale stroom waar op Hans Bouma telkens als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur