• Annette Stolk

Bevlogen arts met pensioen

HOUTEN Dr. Jules Schagen van Leeuwen (66) ontving op 29 november de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij werkte zevenentwintig jaar als gynaecoloog in het St Antonius Ziekenhuis.

Annette Stolk - de Vries

Op zijn afscheidssymposium in het auditorium van het ziekenhuis werd Schagen van Leeuwen verrast door burgemeester Wouter de Jong die de onderscheiding opspeldde. Dr. Schagen van Leeuwen heeft zich enorm ingezet op het gebied van onderwijs en opleiding.

GYNAECOLOOG In 1971 begon Schagen van Leeuwen zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na het afronden van zijn artsopleiding in 1978 vertrok hij als tropenarts naar Afrika. Hier is zijn liefde voor gynaecologie ontstaan. Toch rolde hij min of meer bij toeval in 1985 definitief in dit vak. Er was grote werkloosheid onder artsen. Om die reden sloot de overheid diverse opleidingen. Schagen van Leeuwen: "Ik schreef vele sollicitatiebrieven. Tot mijn geluk werd ik in het UMC aangenomen voor de opleiding gynaecologie."

DANKBAAR Hij verlaat het St Antonius Ziekenhuis met een gevoel van dankbaarheid. "Het ziekenhuis heeft mij de ruimte gelaten om te doen wat ik belangrijk vond. De combinatie van en onderzoek en opleiden en patiëntenzorg, met de nadruk op het laatste, was voor mij heerlijk om te doen. Door het doen van onderzoek en het anderen te leren word je zelf naar een hoger niveau getild." Meer dan 10.000 kinderen heeft hij op de wereld helpen zetten.

PSV Geboren in Bloemendaal en getogen in Eindhoven. Vandaar zijn clubliefde voor PSV. "Die club zit in mijn DNA en dat gen heb ik overgedragen op mijn drie kinderen." Afgelopen week heeft hij een ontmoeting gehad met Willy van der Kuylen. Een jeugdidool. "Hij heeft mij vier uur rondgeleid door het stadion. Ik heb ervan genoten."

DE PATIENT Onderzoek en opleiding zijn leidraden geweest in zijn carrière. Honderd arts-assistenten heeft hij opgeleid. "Om een goed arts te zijn moet je vooral belangstelling hebben voor mensen. Je moet niet zozeer geïnteresseerd zijn in de ziekte, maar meer in wat dit betekent voor de patiënt. Op die manier kun je maatwerk proberen te leveren." Mensen geruststellen, ze laten merken dat je ze hebt gehoord, zijn wezenlijke onderdelen van het vak. Natuurlijk vergeet een arts wel eens wat te vragen, natuurlijk maakt een arts wel eens een fout, maar dan moet je er goed mee omgaan. "Patiënten vergeven je van alles, maar onverschilligheid niet."

RICHTLIJNEN Jarenlang is hij voorzitter geweest van de vereniging Richtlijnen Beroepscommissie Gynaecologie. Deze commissie heeft inmiddels 90 richtlijnen opgesteld die bijdragen aan de kennis en kunde op het vakgebied. Het laat ook zien op welk gebied er nog lacunes zijn en waar de kennis onvoldoende is om een goed advies aan de patiënt te geven. Door middel van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door een consortium van ziekenhuizen, wordt getracht deze vragen uit te werken. Wereldwijd worden de uitkomsten van deze trials toegepast.

AFRIKA Jules leerde zijn vrouw Diny kennen in het ziekenhuis in Ghana. "Zonder haar was het met mij en mijn carrière niks geworden. Ik ben haar ontzettend veel dank verschuldigd." De liefde voor Afrika is altijd gebleven. 15 Jaar was hij lid van het Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg. Sinds 2014 is hij voorzitter van het Berekum Hospital Fund. Op www.Berekum.nl valt te lezen waar de stichting zich mee bezig houdt.

AFSCHEID Met pensioen gaan valt hem zwaar. Graag was hij nog doorgegaan. Bij zijn afscheid viel op hoeveel Schagen van Leeuwen voor vele mensen heeft betekend. Collega's, arts-assistenten, medewerkers, maar zeker ook patiënten droegen hem op handen. Aan het einde van zijn carrière komen echter ook de patiënten in gedachten terug die hij niet heeft kunnen helpen. "Als dokter moet je leren omgaan met onzekerheid en met de twijfel of tekortkomingen in kennis, kunde of karakter niet mede verantwoordelijk zijn voor een slechte uitkomst." Daarom is het volgens hem zo belangrijk dat artsen functioneren in een team waar van hoog tot laag iedereen elkaar hierop kan aanspreken. "Het zijn niet altijd de successen die je moet vieren. Stilstaan bij leed en verdriet van patiënten hoort er ook bij."

TOEKOMST Naast genieten met zijn vrouw van theater, muziek, lezen en zijn tuin, gaat hij zich nog bezig houden met een aantal medische projecten.