Beter een goede buur, dan ....

HOUTEN - Bij een calamiteit of afwezigheid is het fijn om op uw buren terug te kunnen vallen.

Lukt dat niet door een sluimerend conflict of openlijke ruzie, schakel dan Buurtbemiddeling van 'van Houten&co' in om weer goede buren te worden. Buurtbemiddelaars luisteren naar uw beide verhalen en begeleiden bij een goed en effectief gesprek. Aan het einde worden afspraken gemaakt, waar u zich beiden in kunt vinden. Eindelijk weer met een gerust hart op vakantie; de plantjes krijgen water en de post wordt opgestapeld. Buurtbemiddeling helpt echt. Zo wijst ook het onlangs verschenen rapport 'Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten' uit. Met een slagingspercentage van 79% is Buurtbemiddeling Houten een succes te noemen. Het rapport is te vinden op www.vanhoutenenco.nl. Buurtbemiddeling Houten is een gezamenlijk project van vier organisaties: Viveste en de gemeente Houten zijn financiers, de Politie is een belangrijke verwijzer en 'van Houten&co' is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Neem voor meer informatie contact op met 'van Houten&co', Buurtbemiddeling coördinator Frieda Boekel, tel.nr.: 030-7001575 of mail naar: f.boekel@vanhoutenenco.nl