• Martin Monkel

Besluit Cultuurhuis Schoneveld uitgesteld

HOUTEN Het college van Houten heeft op 23 januari jl. unaniem besloten de keuze over de toekomst van Cultuurhuis Schoneveld, na de gemeenteraadsverkiezingen, over te laten aan de nieuwe raad. 's Avonds  25 januari worden de (mede)eigenaar, huurders en andere betrokkenen in datzelfde cultuurhuis nader geïnformeerd over dit besluit. Op 6 februari a.s. wordt de gemeenteraad bijgepraat.

Martin Monkel

De houten doosconstructie van Cultuurhuis Schoneveld is op diverse plekken aangetast door vocht. Het gevolg hiervan is dat feitelijk de gehele buitenschil (gevels en dak) vervangen moet worden. Uit recent onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het gebouw en de financiële consequenties volgen twee scenario's, te weten A. reparatie van het dak en de gevels, en B. sloop, herontwikkeling en herhuisvesting van de gebruikers.

Vanwege het aspect van (gebruiks)veiligheid worden per direct voorbereidende werkzaamheden verricht ter uitvoering van beide scenario's. Beide scenario's hebben maatschappelijke en financiële gevolgen.Meer informatie in de papieren editie van 't Groentje/Houtens Nieuws en hier op internet.

Meer informatie via de gemeente: https://bis.houten.nl/bis/categorie/collegebrieven/document/bekijk/schoneveld/