Ben jij de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Houten?

Kroes: "Omroep Houten is een vrijwilligersorganisatie met mensen die zich in hun vrije tijd inzetten om mooie programma's en mooie filmpjes te maken, die zowel via de radio als via het internet ter beschikking worden gesteld aan de Houtense inwoners en andere belangstellenden. We gaan binnenkort een nieuwe licentieperiode in van vijf jaar, en we zoeken daarvoor een nieuwe hoofdredacteur die samen met alle vrijwilligers verder wil bouwen aan de mooiste lokale omroep van Houten."

Wat wordt er van een nieuwe hoofdredacteur verwacht?

Kroes: "Op de eerste plaats een flinke dosis enthousiasme en zelfstandigheid. De programmamakers werken ook heel zelfstandig, en als hoofdredacteur ben je hun vraagbaak en adviseur. Soms moeten er knopen worden doorgehakt en beslissingen worden genomen. Het is daarbij belangrijk om het overzicht te hebben en te houden van wat er binnen de totale omroep gebeurt. Daarnaast is communicatieve vaardigheid belangrijk, zeker om het enthousiasme op de vrijwilligers over te brengen en verder te vergroten."

Wat doet de hoofdredacteur van Omroep Houten zoal?

Kroes: "De hoofdredacteur is de verbindende schakel tussen de verschillende vrijwilligersteams en het bestuur. Er zijn teams per programma, maar ook is er een team voor de techniek en een team dat films maakt. Ons uitgangspunt is dat de mooiste Houtense verhalen worden gemaakt door vrijwilligers die graag deze verhalen willen delen via de omroep. Daarbij wordt gewerkt met een jaarplan waarin de hoofdlijnen van de activiteiten zijn beschreven, in relatie tot de beschikbaarheid van financiële middelen. De hoofdredacteur is als het ware de 'spin in het web' om alles in goede banen te leiden."

Beschrijf dat web eens?

Kroes: "Naast de interne contacten binnen Omroep Houten met de verschillende teams en het bestuur is ook het overleg met het programmabeleidsbepalend orgaan belangrijk. Daarin zijn mensen vertegenwoordigd uit verschillende groepen in de Houtense samenleving, zoals sport, cultuur, welzijn, ondernemers, kerken enzovoort. Uiteraard kijken we ook verder dan Houten. We werken samen met een aantal lokale omroepen in de regio en we zijn lid van Olon, de belangenorganisatie van lokale omroepen. Deze vormen van samenwerking dragen bij aan de kracht van onze omroep, en samen met het bestuur worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd en eventuele kansen aangepakt."

Hoe is het om op een 'rijdende trein' te springen, zeker omdat de omroep in die vijf jaar toch een zekere richting heeft gekregen?

Kroes: "Er is alle ruimte voor een frisse kijk en een stuk innovatie. De omroep is na een bouwfase nu in een stabiliseringfase terecht gekomen. De brede basis is gelegd, en die biedt allerlei kansen om daar in verschillende richtingen en met een open houding op voort te borduren. We willen vooral de creativiteit van al onze vrijwilligers (ca. 70) verder prikkelen. Het is dus niet zo dat van de nieuwe hoofdredacteur verwacht wordt dat hij puur de gebaande paden volgt."

Dat klinkt als een pittige vrijwilligersfunctie. Hoeveel tijd gaat daar in zitten?

Kroes: "De huidige hoofdredacteur Arthur Vierboom schat in dat hij gemiddeld acht uur per week aan zijn hoofdredactionele taken besteedt. Hij is van harte bereid zijn opvolger goed in te werken, en wil eventuele kandidaten ook graag meer vertellen over zijn werkzaamheden. Arthur blijft aan de omroep verbonden als programmamaker en coördinator van het programma 'Daar Hou Ik U Aan'. Wel zoeken we nadrukkelijk iemand die deze functie gedurende langere tijd zou willen vervullen. We kijken met plezier uit naar de sollicitaties op deze boeiende, leerzame en vooral unieke functie!" (SV)