• Windmolens in Houten

    John van Amerongen

In beginsel geen verplaatsing

HOUTEN Wij wilden graag reageren op het artikel van 28 februari over de windmolens. Net als de heer Bakker hebben wij ook ons licht opgestoken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de voorwaarden die zij stelt aan het eventueel verplaatsen van een of meerdere turbines met behoud van subsidie.

Gemeente Houten

Op basis van hun informatie concluderen wij dat Windpark Houten niet voldoet aan deze voorwaarden. Tot op heden is nog nergens in Nederland een windturbine verplaatst onder deze RVO-voorwaarden, volgens de Rijksdienst. Overigens, de gemeente is hierin geen partij. De gemeente is noch eigenaar, noch subsidieontvanger, dat is Eneco.

Het uitgangspunt dat RVO hanteert, ontbreekt in de opsomming in het artikel van 28 februari jl. namelijk: 'In beginsel wordt een locatiewijziging van het project niet toegestaan.' Daarnaast hanteert RVO een reeks voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor verplaatsing van een windturbine moet aan álle voorwaarden worden voldaan. Bij een eerste toets is volgens ons helder dat Windpark Houten hieraan niet voldoet. Een voorbeeld: 'dat het voor de subsidieontvanger onmogelijk is geworden te exploiteren op de oude locatie.' De molens van Windpark Houten draaien elke dag.

ACHTERGROND Het is van belang om op de hoogte te zijn van de context rondom de oplossingsrichtingen voor Windpark Houten. De mediationpartners (enkele omwonenden, waaronder de heer Bakker, Eneco en gemeente) hebben samen diverse oplossingen voor de geluidsoverlast van Windpark Houten onderzocht. Op basis van een aantal criteria zijn deze oplossingsrichtingen beoordeeld. Dat waren bijv. nachtrust, handhaafbaarheid, nieuwe energie, vertrouwen, haalbaarheid en financiën.

De optie om één of meer windmolens te verplaatsen werd door de mediationpartners als niet haalbaar bestempeld. Wat hierbij een grote rol heeft gespeeld is dat verplaatsing een erg lang traject zou zijn met veel onzekerheden over bijvoorbeeld een nieuwe locatie, grondverwerving, vergunningen en planologische procedures. Een jarenlang traject met een onzekere afloop. Daarmee was duidelijk dat verplaatsing windturbines niet voldeed aan het criterium om op korte termijn meer nachtrust voor de direct omwonenden te bereiken.