Bedankt voor kleding

HOUTEN - De kledingactie die de werkgroep Dorcas onlangs organiseerde leverde 280 zakken met kleding op! Een ieder die hieraan heeft meegewerkt: heel hartelijk dank! Mede namens de allerarmsten van deze aarde. Voor meer info: www.dorcas.nl. Het hele jaar door kunt u trouwens in een container naast de Lichtboogkerk kleding voor Dorcas inleveren!