Bedankt voor kleding

HOUTEN De kledingactie die de Dorcas werkgroep onlangs organiseerde leverde 272 zakken met kleding op. Een mooie opbrengst! Een ieder die hieraan heeft meegewerkt: heel hartelijk dank! Mede namens de arme mensen in Oost-Europa. Voor meer info: www.dorcas.nl. Het hele jaar door kunt u trouwens in een container naast de Lichtboogkerk kleding voor Dorcas inleveren.