Basisscholen kiezen voor gezond

EU Schoolfruit op 6 basisscholen

Wethouder Herman Geerdes van Onderwijs en JOGG: "Deze scholen laten hiermee zien dat zij de gezonde keuze makkelijk willen maken voor kinderen. De gemeente promoot sinds eind 2014 een gezonde leefstijl via de JOGG aanpak, dat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Een gezonde jeugd, dat is wat we willen. En hoe meer partijen daaraan bijdragen, hoe beter!".

JOGG Houten streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Het op school nuttigen van fruit/groente is lekker en gezond en zien eten, doet eten. Ook als kinderen (nog) geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee.

EU Schoolfruit

In Nederland loopt de regeling al zeven jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat na afloop van de EU-Schoolfruitperiode kinderen op scholen die hebben deelgenomen minder vaak koek meenemen (65% naar 55%). Kinderen nemen vaker fruit mee (40% naar 45%), en groente (11% naar 14%). De scholen dragen met hun deelname aan de schoolfruitregeling bij aan de JOGG aanpak: Bewegen en gezond eten en drinken is gezond, makkelijk en heel gewoon in Houten!