• Maurice Bakker voor zijn huis met de windmolen op de achtergrond.

    John van Amerongen

Bakker ziet mogelijkheden

HOUTEN Vijf klachten over geluidsoverlast uit de periode mei tot en met september 2017 zijn bij de gemeente blijven liggen. Tot die conclusie is de Nationale Ombudsman gekomen toen hij onderzocht of hij een klacht van Maurice Bakker zou gaan onderzoeken. De gemeente had ze door moeten sturen naar het RUD, de handhavingsinstantie voor de gemeente. Recentelijk ontving Bakker een brief van de RUD, waarin werd gesteld dat alle vijf klachten niet binnen de termijn van vijf werkdagen zijn afgehandeld. "Zo'n brief hadden ze me toen ook wel kunnen sturen."

John van Amerongen

Bakker is omwonende van het windpark en helemaal niet tegen windenergie. "Mooi toch dat ze dat zo uit de wind kunnen opvangen?" Hij wil er alleen geen overlast van ervaren. Hij heeft geklaagd over geluidsoverlast. Van slagschaduw heeft hij door het draairegime misschien nog maar 6 keer per jaar last.

Bakker heeft ook post ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een kopie van de brief is in bezit van 't Groentje, Houtens Nieuws. Het RVO is de subsidieverstrekker van Windpark Houten. Bakker heeft bij het RVO geïnformeerd of een windturbine verplaatst kan worden zonder verlies van subsidie. De RVO Heeft hem laten weten dat dit onder voorwaarden zonder verlies van subsidie kan. "Wethouder Van Liere heeft tot nu toe steeds gezegd dat verplaatsing niet zonder verlies van subsidie kan."

VOORWAARDEN De voorwaarden die in de brief staan zijn: Er is sprake van overmacht door een niet vooraf te voorziene omstandigheid. De eigenaar van de locatie blijft gelijk. Het is voor de subsidieontvanger onmogelijk geworden om te exploiteren op de oude locatie. De wijziging van de locatie gaat niet gepaard met een wijziging van de tenaamstelling. De wijziging is niet enkel gebaseerd op bedrijfsmatige/financiële keuzes. Er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop dezelfde subsidieontvanger in dezelfde ronde is uitgeloot. Er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het verzoek subsidie is verleend en waarbij de subsidieverlening is ingetrokken. Er wordt niet uitgeweken naar een locatie waar het een vervanging van een windturbine betreft. Er wordt geen andersoortige locatie gekozen. Bakker: "Volgens mij zijn deze voorwaarden van toepassing op de Houtense situatie. Iedereen weet dat het Windpark met verlies draait."

We hebben de gemeente ook enkele vragen gesteld en gevraagd om een reactie. We hebben de reactie van de gemeente helaas niet op tijd ontvangen om deze te verwerken in dit artikel.

NATIONALE OMBUDSMAN De Nationale Ombudsman onderzoekt een klacht van Maurice Bakker één van de omwonenden van het windpark. Het onderzoek gaat over het gedrag van het college met betrekking tot het dossier over het windpark. In de ogen van Bakker had het college nog voordat de bijeenkomst van 8 februari 2017 met Eneco en de omwonenden strandde, de mediation rondom windpark Houten opnieuw moeten laten starten. "Zeker nadat de raad daartoe een motie aannam."