• O-gen
  • Koeien voor melkveestal met zonnepanelen

Avond van de Utrechtse Melkveehouderij

BUNNIK Melkveehouders uit Utrecht zijn van harte welkom op de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij. Op deze avond staat het thema energieneutrale melkveehouderij centraal. Belangstellenden kunnen op 27 oktober vanaf 19:00 terecht bij De Landgoederij, Camminghalaan 30 te Bunnik. Aanmelden is niet nodig.

ENERGIEBESPARING EN -OPWEKKING Gedeputeerde Bart Krol opent de avond. Aansluitend vertelt Greet Ruitenberg over de lessen die getrokken kunnen worden uit Energiescans. Greet Ruitenberg: "Deze scans zijn ingevuld door duizenden melkveehouders over heel Nederland. Uit de gebundelde informatie kunnen we conclusies trekken waar elke melkveehouder profijt van heeft". Jan Willem Straatsma van FrieslandCampina gaat vervolgens in op de mogelijkheden van mono-vergisting. Hij vertelt over het project Jumpstart dat onlangs gelanceerd is. Dit project faciliteert melkveehouders die samen met anderen, mono-mestvergisting op het eigen bedrijf willen realiseren. Op de bedrijvenbeurs kunnen bezoekers vervolgens kennismaken met aanbieders van energiezuinige toepassingen en duurzame energieopwekking. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Federatie van Verenigingen voor bedrijfsvoorlichting en LTO Noord.

PROJECT VOORBEELDBEDRIJVEN Op de avond worden in aanwezigheid van de gedeputeerde de drie voorbeeldbedrijven van het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij gepresenteerd. Deze bedrijven vervullen een centrale rol in de uitvoering van het trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij. Onder begeleiding van experts meten de bedrijven hun verbruik en nemen ze maatregelen ter besparing van gas, elektriciteit en diesel en het duurzaam opwekken van elektriciteit. Op de bedrijven wordt daardoor in de praktijk zichtbaar wat mogelijk is op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Met die kennis kunnen ook andere melkveehouders op termijn makkelijker de stap zetten richting een energieneutraal melkveebedrijf.

ENERGIEWINST Besparen en duurzame energie opwekken is op veel bedrijven economisch interessant. Het versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten maar ook omdat hiermee ingespeeld wordt op belangrijke milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Er is al geruime tijd aandacht voor het onderwerp energieneutraal ondernemen en door veel melkveehouders zijn al flinke stappen gezet. Op 27 oktober kunnen melkveehouders informatie ophalen over maatregelen die voor hen toepasbaar zijn.

ENERGIENEUTRALE MELKVEEHOUDERIJ Onder de vlag van LaMi (Landbouw en Milieu Utrecht) werken Programmabureau Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen toe naar een Energieneutrale Melkveehouderij. Een energieneutraal melkveehouderijbedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. De inzet is dat de melkveesector in 2020 een kwart van de elektra verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt.

INFORMATIE Zelf aan de slag met energiebesparing of duurzame energieopwekking? Verken de mogelijkheden op www.lami.nl/ENM<http://www.lami.nl/ENM>.