Alzheimer Café

Het NVVE maakt zich hard iedereen het recht te geven waardig te kunnen sterven. We hebben mevrouw Schoonderbeek uitgenodigd om met haar te spreken over het levenseinde en dementie. Familieleden van mensen met dementie weten vaak niet goed wat hen te wachten staat tijdens het beloop van de ziekte. Veel mensen hadden liever eerder informatie ontvangen zodat zij zich beter hadden kunnen voorbereiden op te verwachten complicaties en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld wel of geen behandeling in de laatste levensfase. We nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen! Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die zelf met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben en biedt mensen met dementie, hun partners of familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden de gelegenheid om informatie over dementie in te winnen en hierover met elkaar en met een deskundige van gedachten te wisselen. Tevens is er een informatietafel ingericht met voorlichtingsmateriaal. Het Alzheimer Café is elke 2e maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Vindt u het moeilijk een eerste stap te maken, neemt u gerust contact op zodat u hierbij wordt begeleid. Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Als u contact opneemt met de receptie van Het Haltna Huis op telefoonnummer 030-6350922, wordt vervoer geregeld en wordt u opgehaald en thuisgebracht. U bent van harte welkom het Alzheimer Café te bezoeken maandag 13 april van 19.30 tot 21.30 uur in woon-zorgcentrum Het Haltna Huis, Het Kant 193. De zaal is open vanaf 19:00 uur.