• Het beoorde college van Houten, met (vlnr) Kees van Dalen, Hilde de Groot, Jana Smith en Herman Geerdes

    Martin Monkel

Akkoord coalitie in zicht

HOUTEN Op dinsdag 8 mei jl. is er een 'niet vooraf publiek gemaakte' bijeenkomst georganiseerd over het proces van het coalitieakkoord van het beoogde college met CDA, GroenLinks, de VVD en ChristenUnie. "De coalitieonderhandelaars willen bij de totstandkoming van het coalitieakkoord en het collegeprogramma de raad en de samenleving betrekken" opende formateur Ostendorp zijn terugkoppeling. "Op zaterdag 26 mei a.s. vinden meetings plaats met u als raad, met maatschappelijke organisaties en bedrijven én met die inwoners die mee willen praten en denken over een aantal thema's. De behandeling van het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders is nu gepland op dinsdag 12 juni".

Martin Monkel

PUBLIEK Op 3 mei jl. werd door de formateur een uitnodiging gestuurd naar de raads- en collegeleden met de mededeling om op 8 mei in één van de vergaderzalen van het gemeentehuis "uw fracties bij te praten over de stappen die de onderhandelaars willen zetten in het proces om tot een coalitieakkoord en een collegeprogramma te komen". De fractie HA! verwondert zich over het feit dat de bijeenkomst 'besloten' is. "Wij brengen de onderhandelaars in herinnering dat zij tijdens de verkiezingsstrijd meermaals pleitten voor transparantie en bestuurlijke vernieuwing" aldus Wayne Wilson, fractievoorzitter van HA! in een reactie aan de formateur. Mogelijk dat deze stap in het proces wordt gezien als 'technisch en niet inhoudelijk' maar het roept dus toch vragen op over de 'betrokkenheid van de samenleving'.

PROCES De onderhandelaars willen dat het coalitieakkoord en het collegeprogramma ook van de raad en de samenleving worden. "Het nieuwe college heeft de wens om een samenlevingsagenda op te stellen, waarin rollen en afspraken kunnen worden gedefinieerd" zo geeft formateur Ostendorp aan. "Aan de hand van de verkiezingsprogramma's hebben de onderhandelaars een aantal thema's benoemd" vervolgt hij. "Op elk thema hebben ze gezamenlijke doelstellingen geformuleerd. Dit alles bespreken de coalitieonderhandelaars met elkaar en met hun fracties". Het uitgeschreven concept coalitieakkoord wordt op 26 mei a.s. besproken met de raad, maatschappelijke organisaties en bedrijven én met die inwoners die mee willen praten en denken over een aantal thema's. De expertmeetings en het programma op hoofdlijnen zijn daarbij eerste stappen in een langer proces. "Elk jaar wil het college het programma samen met de deskundigen evalueren en vooruitkijken" besluit de heer Ostendorp.

Inwoners die zich geroepen voelen om mee te praten over een bepaald thema kunnen zich daarvoor aanmelden. Daarvoor komt er binnenkort een oproep in 't Groentje, op de website van de gemeente en op social media.