Akkoord COA

HOUTEN Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft een akkoord met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers over de toewijzing aan Houten van een groep 'Houtense' vluchtelingen aan Houten om zodra zij een verblijfsstatus hebben. Wanneer ze statushouder zijn kunnen ze dan hun nieuwe leven in Houten beginnen. Het gaat om een groep van ongeveer 120 vluchtelingen die deel uit maakte van een groep van ongeveer 170 vluchtelingen die vorig jaar in oktober enkele weken in sporthal De Wetering in de crisisnoodopvang gezeten hebben. Daarom wordt naar hen wel verwezen als 'Houtense' vluchtelingen. Een gemeentewoordvoerster benadrukte vrijdag op een persconferentie dat die vluchtelingen pas kunnen komen als ze statushouder zijn.

John van Amerongen

Dit akkoord sluit aan op de wens van deze groep vluchtelingen en een groep Houtense inwoners die hen graag naar Houten ziet komen, omdat er vriendschappen zijn ontstaan en zoals zij zeggen: "de integratie al begonnen is." Een groep van tientallen Houtenaren heeft aangegeven dat ze graag zouden zien, als dat kan vluchtelingen die hier in de noodopvang hebben gezeten en die dat willen, naar Houten te laten komen als dat kan wanneer zij een verblijfsstatus hebben. Wethouder Kees van Dalen en burgemeester Wouter de Jong hebben toen contact gezocht met het COA om te bespreken of dat mogelijk was. De vluchtelingen hebben zelf een lijst opgesteld van mensen die aangegeven hebben graag in Houten te willen gaan wonen. Op die lijst staan ook hun beroep, vaardigheden en hobby's zodat deze lijst ook gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld het zoeken naar vrijwilligerswerk zodat ze ook snel een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Toen de vluchtelingen Houten hebben verlaten hebben velen contact gehouden. Ze ontmoeten elkaar regelmatig in Houten of in Heumensoord bij Nijmegen waar de vluchtelingen nu verblijven. De vluchtelingen wachten in de opvang in Heumensoord nog steeds op het begin van hun asielprocedure. De betrokken Houtense inwoners zijn blij dat het akkoord enig perspectief biedt aan deze mensen in deze moeilijke situatie. De bewoners zijn blij met dit akkoord. Betrokken inwoner Arjan Dolman: "Ik ben erg blij met deze logische beslissing. Dat er ingezien wordt dat de integratie al gestart is en dat het gezien de taakstelling onzinnig zou zijn om mensen naar Houten te sturen die van 0 af moeten beginnen. Los van het feit dat ik er vanwege persoonlijke vriendschappen heel blij om ben."De toewijzing van deze groep aan Houten zodra zij een verblijfsstatus hebben is geen extra opvang van statushouders. Het valt binnen de verwachte toewijzing binnen de taakstelling voor Houten voor het huisvesten van statushouders in 2016 van ongeveer 200. De gemeente Houten werkt in een actieplan voor de opvang van statushouders aan huisvesting, onderwijs en maatschappelijke begeleiding voor statushouders die naar Houten komen. De verwachting is dat de mensen niet in één keer, maar geleidelijk naar Houten komen.