Afhandeling klachten over windmolens laat op zich wachten

Gerard Zandbergen (ITH): "De afspraak die omwonenden hadden met de vergunningverlener, de gemeente dus, was dat inwoners deze spoedeisende overlast konden melden bij het omgevingsloket zodat zo nodig direct actie kon worden ondernomen. Recente meldingen laten zien dat de meldingen worden doorgestuurd naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), en dat deze maar liefst acht weken de tijd neemt om de ernst en de spoedeisendheid te bepalen. De inwoners die de melding gedaan hebben bleven onthutst achter, hoezo acht weken? Hoezo ernst en spoedeisendheid, hoezo RUD? Op de gemeentelijke website wordt hier niets over vermeld en de melders mogen dus verwachten dat bij dit soort meldingen direct actie wordt ondernomen door de gemeente. Heeft college met de inwoners van Houten gecommuniceerd dat de klachten van windmolenpark tegenwoordig afgedaan worden door de RUD? Denkt u dat inwoners zich nog serieus genomen voelen met hun klachten?"

De bij het rondetafelgesprek namens het college aanwezige wethouder Geerdes moest het antwoord op deze vragen nog even schuldig blijven, maar zei toe dat ITH binnen een week schriftelijk antwoord zou krijgen. ITH was hierover niet te spreken, omdat de vragen tijdig waren ingediend en deze afhandeling geen recht zou doen aan het openbare karakter van een rondetafelgesprek. "Eventuele belangstellenden die benieuwd waren naar een antwoord hadden teleurgesteld weer naar huis kunnen vertrekken. Dit past niet echt in de nieuwe bestuursstijl die wij voor ogen hebben", aldus Zandbergen. (SV)

Label:

Windmolens