• Yasmeen en burgemeester Gilbert Isabella op een bank in de bibliotheek, waar zij net voor heeft gelezen.

    Irene van Valen

Onze burgemeester bezoekt de bibliotheek

HOUTEN In verband met de week van de Alfabetisering bracht burgemeester Gilbert Isabella vrijdag 13 september een bezoek aan de Bibliotheek. Hij maakte kennis met verschillende plaatselijke taalactiviteiten. De bibliotheek liet daarmee zien meer te doen dan alleen boeken uitlenen.

Door: Irene van Valen

LAAGGELETTERDHEID Na het ontvangst door Gert Staal, directeur Bibliotheek Lek & IJssel en Joost van Loon, Voorzitter Raad van Toezicht, werd Gilbert langs verschillende haltes geleid waar medewerkers en vrijwilligers toonden wat de bibliotheek biedt op het gebied van laaggeletterdheid. Het gaat daarbij om mensen die niet vaardig genoeg zijn in het lezen, spellen en schrijven. Dit kunnen geboren en getogen Nederlanders zijn of mensen die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door een achterstand functioneren zij niet voldoende in de samenleving. De bibliotheek biedt mogelijkheden om hen te helpen.

ALGEMEEN Een halte die Gilbert bezocht was de publieksservice. De bibliotheek heeft 11.500 leden, waarvan 8000 jeugdleden. Er werken 50 vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de huiskamer, de bibliotheek, het beantwoorden van vragen en doorverwijzen naar andere mogelijkheden of organisaties.

Gilbert maakte kennis met Mouhanned die als opruimer werkt. Door zijn werk leert Mouhanned de taal beter. Daarnaast maakt hij gebruik van de mogelijkheden van het Taalhuis en heeft een taalcoach. Gilbert beaamt: ,,Taal is essentieel. Mensen moeten de taal leren om in de samenleving mee te doen. Door elkaar te verstaan, creëren mensen meer begrip naar elkaar toe, want je ontdekt raakvlakken. Het is goed dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van wat Houten te bieden heeft op taalgebied."

VOORLEZEN Bij halte BoekStart werd verduidelijkt hoe de bibliotheek het lezen met heel jonge kinderen bevordert én de ouders laten genieten van boeken. Wie zich aanmeld, krijgt het BoekStartkoffertje met babyboekjes en een cd. Gilbert kreeg een koffertje cadeau en vertelde: ,,Ik las vroeger voor aan mijn jongere zus. Nog steeds hebben we het er over hoe leuk dat was. Voorlezen is echt leuk." Vervolgens vertelde Yasmeen over de halte VoorleesExpres, een leesstimuleringsprogramma waarbij vrijwilligers verbonden worden aan kinderen en ouders met een taalachterstand. Opnieuw gaat het om het bevorderen van belangstelling voor lezen. Gilbert vraagt Yasmeen een stukje voor te lezen, wat ze met plezier doet. Na afloop klinkt zijn aanmoediging: ,,Blijf lezen, blijf leren." Bij de halte Taal & Tablet werd getoond hoe kinderen van 2-6 jaar met een tablet spelenderwijs de taal leren. Vijftien gezinnen lenen 20 weken lang een tablet, waarbij het kind oefent.

JEUGD EN TAAL De halte Educatie Jeugd maakt zich sterk voor de gezinsaanpak. Als het kind interesse krijgt in de taal en leert lezen, maakt het ouders mede enthousiast. Terwijl het sociaal domein zich richt op volwassenen die niet kunnen lezen en schrijven en niet digitaal vaardig zijn. Een probleem bij laaggeletterdheid is schaamte. Het is belangrijk dat iemand die zich schaamt, door een vertrouwd persoon in contact komt met de bibliotheek en andere welzijnsorganisaties. Vervolgens vertelde de Lees- en mediaconsulent dat zij plezier en lezen bij oudere kinderen wil bevorderen door scholen, met name de groepen 3, te bezoeken of uit te nodigen. Ze geven daarnaast lessen mediawijsheid, over veilig omgaan met internet.

TAALHUIS De laatste twee haltes waren de Taalinloop en Praattafel. Twee activiteiten van het Taalhuis dat onderdeel is van de bibliotheek. Deze activiteiten zijn voor volwassenen. De Taalinloop is een wekelijkse activiteit waar 60 deelnemers en 40 taalvrijwilligers met elkaar oefenen om de taal te leren. Dit kan aan de hand van verschillende materialen en omvat alle gebieden; lezen, schrijven, spreken en gebruik van de computer. De praattafel is vooral gericht op spreken. Mensen van allerlei nationaliteiten schuiven bij beide activiteiten aan.

LOVENSWAARDIG Gilbert besloot zijn bezoek met het bedanken voor de rondleiding. ,,Het werk van de bibliotheek is belangrijk. Van medewerker tot vrijwilliger doet iedereen goed werk. Het werk van vrijwilligers vind ik bijzonder en lovenswaardig. Ik roep mensen op gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Iedereen die met taal bezig is, veel succes."