• Mandora

Actie 'Besparing CO2 uitstoot' door Mandora

HOUTEN Woensdag 10 oktober was voor de tiende keer de landelijke 'Dag van de Duurzaamheid'. Voor ecowijk Mandora aanleiding om op die dag verder te besparen op CO2uitstoot. Het doel was om in Mandora samen minstens 10 kg CO2 te besparen. De wijk bestaat uit woningen die energie neutraal en vaak zelfs 0-op-de-meter zijn en daarmee minder CO2 veroorzaken. Maar meer besparing met name in gedrag is altijd mogelijk.

Ieder huishouden was (uiteraard) vrij om mee te doen en ook vrij in de keuze waarop bespaard zou kunnen worden. De mogelijke maatregelen lagen vooral in de keuze van vervoer, voedsel, gebruik van apparaten en aankopen. Er werden veel acties uitgevoerd, zoals een treinreis waar normaal vaak een autorit werd gekozen of elektrische apparaten niet langer dan strikt noodzakelijk gebruiken en uitzetten i.p.v. op stand-by.

Het vergde enige rekenarij om de diverse maatregelen te vertalen naar kg CO2 uitstoot. De omrekening van uitgespaarde kWh stroom naar vermeden kg CO2 uitstoot werd gebaseerd op de gegevens van het CBS voor wat betreft de zogenaamde 'marginale' uitstootcijfers. Voor vervoer en voedsel gaven de gegevens van MilieuCentraal en RVO goede aanknopingspunten.

's Avonds kwamen ongeveer 40 bewoners bijeen voor vegetarische maaltijdsoepen, met ingrediënten uit eigen moestuinen. Vooraf werden de individuele acties op een groot papier geschreven, waarna alles gescoord werd en het resultaat meer dan 80 kg CO2 besparing aangaf!

Het precieze aantal kilo's was niet het belangrijkste resultaat van de actie. Iedereen werd zich weer extra bewust van de bijdrage die we in het dagelijkse leven veroorzaken aan CO2 uitstoot. Verschillende bewoners namen zich daarom voor om in het vervolg nog wat vaker met de fiets te gaan in plaats van met de auto of bewuster na te denken bij het gebruik van elektrische apparatuur en vaker te kiezen voor alternatieven. Urgenda, de organisatie die de transitie naar duurzaam wil versnellen en de dag landelijk initieerde, verklaarde na deze 10de editie dat het vanaf nu elke dag 'dag van de duurzaamheid' is.