• De ontvangers van een Koninklijke onderscheiding met de burgemeester. De heer Lienaerts die zijn onderscheiding in Rotterdam ontving, ontbreekt op de foto.

    John van Amerongen
  • Huub van Veenendaal ontving zijn onderscheiding van burgemeester Wouter de Jong in het clubhuis van tennisvereniging De Doordraaiers.

    John van Amerongen

Acht inwoners van de gemeente Houten Koninklijk onderscheiden

HOUTEN Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen hebben acht inwoners van de gemeente Houten op 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen: vier vrouwen en vier mannen. Zes van hen wonen in Houten, een in 't Goy en een in Tull en 't Waal.

John van Amerongen

De lintjes zijn dinsdagochtend uitgereikt door burgemeester Wouter de Jong. Hij verraste de gedecoreerden thuis of op de plaats waar zij vrijwilligerswerk doen. Eén inwoner, de heer Lienaerts, ontving zijn onderscheiding in Rotterdam uit handen van burgemeester Aboutaleb. Dat was op verzoek van de familie omdat de heer Lienaerts al ruim dertig jaar werkzaam is in de jeugdzorg in Rotterdam en omgeving.

Vanmiddag zijn alle onderscheiden inwoners uitgenodigd voor een feestelijk samenzijn in Theater Aan de Slinger. Morgen, op Koningsdag, zijn zij welkom in het Oude Dorp, tijdens de bijeenkomst voor alle inwoners die ooit een lintje hebben ontvangen. 

GEDECOREERDEN GEMEENTE HOUTEN 2016

De heer F.G.C. (Frank) Dijkstra (60), Houten

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

• 1975 - heden: Navigators Studentenvereniging. Eerst deelnemer, daarna bestuursadviezen, beleidstraject, mentor / coach, kringleider, staflid• 1986 - heden: Diverse activiteiten bij Protestantse Gemeente Houten• 1987 - 2007: Diverse vrijwilligerstaken bij Charismatische Werkgemeenschap Nederland• 1995 - heden: Voorzitter Vriendenkring Arnold van Heusden• 1996 - heden: Oprichter en secretaris van het Christelijk Literair Overleg; voorzitter van de Raad van Advies• 2004 - heden: Oprichter, coach en begeleider Marriage Course in Houten• 2010 - 2015: Voorzitter Stichting Connecting Churches en sinds 2010 coach• 2011 - heden: De Happening; theaterproject Navigators Studentenvereniging; o.a. werving fondsen en sponsors• 2013 - heden: Lid van de Stuurgroep van de Reveil Business Club• 2014 - heden: Voorzitter Stichting Present Houten

Mevrouw H.J. (Elly) Kemper (76), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 1999 - heden: Vrijwilliger en bestuurslid van de recreantengroep van Wielertoerclub Houten '80• 2000 - heden: Secretaris en algemeen vrijwilliger De Zonnebloem, afdeling Houten• 2002 - heden: Begeleider, organisator en contactpersoon wandelgroep• 2005 - heden: Vakantiegroep Zon in Houten; begeleider en organisator van vakantieweken voor ouderen

Mevrouw S.M. (Simone) van Olthof-Kuijt (65), 't Goy

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 1976 - heden: Docent Speciaal Onderwijs in Utrecht; persoonlijke begeleiding van kinderen en hun leefomgeving• 1976 - heden: Persoonlijke ondersteuning en coaching van collega's• 2007 - 2008: Lezingen voor de Rotary om fondsen te werven voor de school waar zij werkt

Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger (64), Tull en 't Waal

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

• 1976 - 1984: Secretaris van Tennisvereniging Vreeswijk in Nieuwegein. Tevens lid van de technische commissie• 1982 - 1990: Secretaris schoolbestuur Montessori• 1985 - 1999: Secretaris tennisvereniging SET Schalkwijk• 1991 - 2007: Fractie-assistent, lid en fractievoorzitter van de D66-fractie van Provinciale Staten van Utrecht• 2003 - heden: Bestuurslid KF Heinfonds Studie en individuele noden• 2008 - 2015: Vrijwilliger bij Stichting Proxima Terminale Zorg, Nieuwegein• 2009 - heden: Bestuurslid activiteiten De Zonnebloem, regio Lek en IJssel• 2010 - heden: Consulent Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)• 2012 - heden: Secretaris bestuur sociaal-cultureel centrum De Wiese, Schalkwijk

De heer H.T. (Huub) van Veenendaal (80), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 2001 - 2014: Onderhoud tennispark, paviljoen en machines bij tennisvereniging De Doordraaiers• 1999 - heden: Assistentie bardienst en huishoudelijk werk

Mevrouw M.L.C. (Marja) van Helden-Wakker (57), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 1990 - ?: Vrijwilliger Stichting Europa Kinderhulp• 2000 - heden: Oprichtster en secretaris van de stichting Help Sierra Leone

De heer E.G.M. (Eugène) van Zijl (59), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 1989 - heden: Vrijwilliger Parochie Paus Johannes XXIII / O.L.V. ten Hemelopneming• 1998 - 2005: Penningmeester stichting Doe een Wens Nederland• 2005 - heden: Medeorganisator van de jaarlijkse Truckersdag Houten• 2007 - heden: Penningmeester van de Rotary Club Houten• 2008 - 2014: Voorzitter van de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap Houten

De heer L.E. (Louis) Lienaerts (65), Houten

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• 1973 - 1978: Vrijwilliger De Zonnebloem• 1982 - 1986: mede-initiator en vrijwilliger bij de interkerkelijke stichting Veilig Huis Hilversum• 1989 - 1992: Vrijwilliger werkgroep pedagogisch systeem Don Bosco te Leusden• 1989 - 1995: Vrijwilliger weekendopvang, coaching en begeleiding autistische jongeren• 1995 - 2005: Vrijwilliger PKN Kerk Houten• 1996 - 2005: Bestuurslid Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Houten• 2002 - heden: Begeleider autistische jongeren